Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTI

Délka studia: 5 roky

Počet kreditů: 300

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2007

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky, jako specialista pro vybrané oblasti biomedicínského inženýrství a jako vysoce kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z vybraných povinných předmětů v magisterském studijním programu na oboru VTI, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Logické systémy, Modelování a simulace, Operační systémy 1, Paralelní a distribuované algoritmy, Projektování programových systémů, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Systém pro tvorbu distribuovaných vícevrstvých aplikací
 • Získávání víceúrovňových asociačních pravidel z dat
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu s podporou NS COP8
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML
 • Adaptivní vícevrstvé neuronové sítě
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu NS COP8
 • Prezentace paralelních výpočtů v transputerových systémech na WWW

Výběr akademického roku a studijního plánu

6. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FY14Fyzika 1 *)4PZkFEI
LAGLineární algebra a geometrie *)4PZkFEKT
MA17Matematická analýza 1 *)7PZkFEI
IPUUžití počítačů *)4PKlzFIT
TDETechnická dokumentace a CAD *)5PZkFEKT
ZEL3Základy elektrotechniky *)3PZkFEKT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AGRAlgebra a grafy *)4PZkFEKT
APRAlgoritmy a programování *)5PZkFIT
FI2Fyzika 2 *)5PZkFEKT
M2I8Matematika 2 *)8PZkFEKT
PROProgramovací seminář *)2PKlzFIT
TOITeorie obvodů *)8PZkFEKT
IFSFyzikální seminář *)2VZaFEKT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FI3Fyzika 3 (pro informatiku) *)4PZaZkFEI
LOSLogické systémy *)5PZkFIT
OS1Operační systémy 1 *)5PZkFIT
SXCSystémy, procesy, signály *)7PZaZkFEKT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ADSAlgoritmy a datové struktury *)7PZkFIT
CESOElektronické součástky *)7PZkFEKT
PPSProjektování programových systémů *)5PZkFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CIOČíslicové a impulsové obvody *)6PZkFIT
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZkFIT
TI1Teoretická informatika 1 *)6PZaZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZkFIT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PRJProgramovací jazyky *)6PZaZkFIT
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZkFIT
ZAPZáklady překladačů *)6PZkFIT

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MSIModelování a simulace6PZaZkFIT
PI1Ročníkový projekt 1/20PZaFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost6PZaZkFIT
INSInformační systémy6VZaZkFIT
PZ2Periferní zařízení 26VZkFIT

4. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDTPřenos dat a počítačové sítě6PZkFIT
PI2Ročníkový projekt 2/24PKlzFIT
P2XRočníkový projekt 2/2 *)6PKlzFIT
UINUmělá inteligence6PZkFIT
PTPPersonální počítače, technická péče6VZkFIT

5. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ARPArchitektury počítačů6PZaZkFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6PZaZkFIT
PI3Semestrální projekt3PKlzFIT
CPPJazyk C5VZkFIT
CZSČíslicové zpracování signálů6VZaZkFIT
GMPGrafické procesory6VZaZkFIT
GURGrafická uživatelská rozhraní5VZkFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů6VZaZkFIT
NEUNeuronové sítě6VZkFIT
PRDPostrelační databáze5VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly6VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT

5. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
TI2Teoretická informatika 26PVMZkFIT
AMCAplikované mikropočítače6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů6VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči5VZkFIT
DIADiagnostika a bezpečné systémy *)6VZaZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích5VZkFIT
MUMMultimédia5VZkFIT
OMPObjektově orientované modelování a prototypování6VZaZkFIT
OS2Operační systémy 26VZkFIT
POGPočítačová grafika7VZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích6VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám6VZaZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCEVAPO
ENVEvropa mezi náboženstvím a vědou *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3PVHZaCEVAPO
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/23PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/23PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/23PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZaFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/23PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
PASPokročilé asemblery5VZkFIT
VYPVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT
TELTělesná výchova1DZaCESA
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCEVAPO
ENVEvropa mezi náboženstvím a vědou *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCEVAPO
PRMPrávní minimum3PVHZaCEVAPO
RETRétorika3PVHZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3PVHZaCEVAPO
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/23PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/23PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/23PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZkFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
DAKDatová komunikace6VZkFEKT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZkFIT
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZkFEKT
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT
TEVTělesná výchova *)1DZaCESA
TELTělesná výchova1DZaCESA
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H142DDEJ, ENV, FIK, FIT, PRM, RET, RYC, SEM, TMAHumanitní předmět VTI
J148DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2Jazyk
M144VTI2Matematický předmět 2. stupně
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru