Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTI

Délka studia: 5 roky

Počet kreditů: 300

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2007

Profil
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky, jako specialista pro vybrané oblasti biomedicínského inženýrství a jako vysoce kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z vybraných povinných předmětů v magisterském studijním programu na oboru VTI, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Logické systémy, Modelování a simulace, Operační systémy 1, Paralelní a distribuované algoritmy, Projektování programových systémů, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
 • Systém pro tvorbu distribuovaných vícevrstvých aplikací
 • Získávání víceúrovňových asociačních pravidel z dat
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu s podporou NS COP8
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML
 • Adaptivní vícevrstvé neuronové sítě
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu NS COP8
 • Prezentace paralelních výpočtů v transputerových systémech na WWW

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FY14Fyzika 1 *)4PZkFEI
LAGLineární algebra a geometrie *)4PZkFEKT
MA17Matematická analýza 1 *)7PZkFEI
IPUUžití počítačů *)4PKlzFIT
TDETechnická dokumentace a CAD *)5PZkFEKT
ZEL3Základy elektrotechniky *)3PZkFEKT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AGRAlgebra a grafy *)4PZkFEKT
APRAlgoritmy a programování *)5PZkFIT
FI2Fyzika 2 *)5PZkFEKT
M2I8Matematika 2 *)8PZkFEKT
PROProgramovací seminář *)2PKlzFIT
TOITeorie obvodů *)8PZkFEKT
IFSFyzikální seminář *)2VZaFEKT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FI3Fyzika 3 (pro informatiku) *)4PZaZkFEI
LOSLogické systémy *)5PZkFIT
OS1Operační systémy 1 *)5PZkFIT
SXCSystémy, procesy, signály *)7PZaZkFEKT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ADSAlgoritmy a datové struktury *)7PZkFIT
CESOElektronické součástky *)7PZkFEKT
PPSProjektování programových systémů *)5PZkFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CIOČíslicové a impulsové obvody *)6PZkFIT
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZkFIT
TI1Teoretická informatika 1 *)6PZaZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZkFIT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PRJProgramovací jazyky *)6PZaZkFIT
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZkFIT
ZAPZáklady překladačů *)6PZkFIT

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MSIModelování a simulace *)6PZaZkFIT
PI1Ročníkový projekt 1/2 *)0PZaFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost *)6PZaZkFIT
PZ2Periferní zařízení 24VZkFIT

4. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDTPřenos dat a počítačové sítě *)6PZkFIT
P2XRočníkový projekt 2/2 *)6PKlzFIT
UINUmělá inteligence *)6PZkFIT
PTPPersonální počítače, technická péče5VZkFIT

5. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
PI3Semestrální projekt3PKlzFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů5VZkFIT
PRDPostrelační databáze5VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly *)6VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT

5. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ARPArchitektury počítačů6PZaZkFIT
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6PZaZkFIT
AMCAplikované mikropočítače *)6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů5VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie *)6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči5VZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy *)5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích *)5VZkFIT
MUMMultimédia5VZkFIT
POGPočítačová grafika *)7VZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích5VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám *)5VZaZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCP
ENVEvropa mezi náboženstvím a vědou *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura3PVHZaCP
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCP
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCP
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCP
TMATimemanagement *)3PVHZaCP
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/2 *)3PVJZaFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZaFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/2 *)3PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVJZkFEKT
PASPokročilé asemblery5VZkFIT
VYPVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPJZpracování přirozeného jazyka5VZaZkFIT
TELTělesná výchova1DZaCP
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCP
ENVEvropa mezi náboženstvím a vědou *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCP
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZaCP
PRMPrávní minimum3PVHZaCP
RETRétorika3PVHZaCP
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCP
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCP
TMATimemanagement *)3PVHZaCP
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZkFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVJZkFEKT
DAKDatová komunikace6VZkFEKT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZkFIT
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZkFEKT
TELTělesná výchova1DZaCP
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H142DDEJ, ENV, FIK, FIT, PRM, RET, RYC, SEM, TMAHumanitní předmět VTI
J148DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2, NEVJazyk
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru