Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTB

Délka studia: 3.5 roky

Počet kreditů: 210

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2006

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Vychovat absolventy, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři a údržbáři jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru získá základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Absolvent oboru je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • Absolvent oboru je vychováván, aby se mohl v praxi uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, jako technik pro údržbu konfigurací, instalací a i jednotlivých počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátor jednodušších aplikací a správce programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích. Uplatnění najde také jako kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy bakalářské práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě bakalářské práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v bakalářském studijním programu na oboru VTB, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Databázové systémy, Informační systémy, Logické systémy, Operační systémy 1, Personální počítače - technická péče, Projektování programových systémů, Výstavba počítačů a Základy počítačové grafiky. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Informační systém pro podporu celoživotního vzdělávání.
 • Vyhodnocování uživatelských rozhraní.
 • Pseudobarvy při zobrazování medicínských obrazových dat.
 • Programové vybavení pro vyhodnocování stavu systému GPS.
 • Multirezoluční segmentace obrazů.
 • Verifikátor programů pro čipové karty.
 • Tvarová změna na 2D vektorových modelech.
 • Fraktálová komprese jednorozměrného signálu.
 • Interaktivní zobrazování interiérů budov.
 • Dynamické stínové mapy.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FY14Fyzika 1 *)4PZkFEI
LAGLineární algebra a geometrie *)4PZkFEKT
MA18Matematická analýza 1 *)8PZkFEKT
IPUUžití počítačů *)4PKlzFIT
TDETechnická dokumentace a CAD *)5PZkFEKT
ZEL4Základy elektrotechniky *)4PKlzFEI
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AGRAlgebra a grafy *)4PZkFEKT
APRAlgoritmy a programování *)5PZkFIT
FI2Fyzika 2 *)5PZkFEKT
M2I8Matematika 2 *)8PZkFEKT
PROProgramovací seminář *)2PKlzFIT
TOITeorie obvodů *)8PZkFEKT
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3PVHZaCEVAPO

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FI3Fyzika 3 (pro informatiku) *)4PZaZkFEI
LOSLogické systémy *)5PZkFIT
OS1Operační systémy 1 *)5PZkFIT
SXCSystémy, procesy, signály *)7PZaZkFEKT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/23PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/23PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/23PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZaFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/23PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ADSAlgoritmy a datové struktury *)7PZkFIT
CESOElektronické součástky *)7PZkFEKT
PPSProjektování programových systémů *)5PZkFIT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/23PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/23PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/23PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZkFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZkFIT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT
PZ2Periferní zařízení 26VZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PTPPersonální počítače, technická péče6PZkFIT
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZkFIT

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
BPIBakalářský projekt VTB6PZaFIT
INSInformační systémy6PZaZkFIT
ARPArchitektury počítačů6VZaZkFIT
CPPJazyk C5VZkFIT
CZSČíslicové zpracování signálů6VZaZkFIT
GMPGrafické procesory6VZaZkFIT
GURGrafická uživatelská rozhraní5VZkFIT
MSIModelování a simulace6VZaZkFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů6VZaZkFIT
NEUNeuronové sítě6VZkFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6VZaZkFIT
PRDPostrelační databáze5VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly6VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost6VZaZkFIT

4. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AMCAplikované mikropočítače6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů6VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči5VZkFIT
DIADiagnostika a bezpečné systémy *)6VZaZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích5VZkFIT
MUMMultimédia5VZkFIT
OMPObjektově orientované modelování a prototypování6VZaZkFIT
OS2Operační systémy 26VZkFIT
PDTPřenos dat a počítačové sítě6VZkFIT
POGPočítačová grafika7VZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích6VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám6VZaZkFIT
TI2Teoretická informatika 26VZkFIT
UINUmělá inteligence6VZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PASPokročilé asemblery5VZkFIT
TELTělesná výchova1DZaCESA

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PRMPrávní minimum3PVHZaCEVAPO
RETRétorika3PVHZaCEVAPO
DAKDatová komunikace6VZkFEKT
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZkFEKT
TEVTělesná výchova *)1DZaCESA
TELTělesná výchova1DZaCESA
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H112DDEJ, FIK, FIT, PRM, RET, RYC, SEM, TMAHumanitní předmět VTB
J114DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2Jazyk
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru