Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTB

Délka studia: 3.5 roky

Počet kreditů: 210

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2006

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Vychovat absolventy, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři a údržbáři jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru získá základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Absolvent oboru je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • Absolvent oboru je vychováván, aby se mohl v praxi uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, jako technik pro údržbu konfigurací, instalací a i jednotlivých počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátor jednodušších aplikací a správce programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích. Uplatnění najde také jako kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy bakalářské práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě bakalářské práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v bakalářském studijním programu na oboru VTB, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Databázové systémy, Informační systémy, Logické systémy, Operační systémy 1, Personální počítače - technická péče, Projektování programových systémů, Výstavba počítačů a Základy počítačové grafiky. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Informační systém pro podporu celoživotního vzdělávání.
 • Vyhodnocování uživatelských rozhraní.
 • Pseudobarvy při zobrazování medicínských obrazových dat.
 • Programové vybavení pro vyhodnocování stavu systému GPS.
 • Multirezoluční segmentace obrazů.
 • Verifikátor programů pro čipové karty.
 • Tvarová změna na 2D vektorových modelech.
 • Fraktálová komprese jednorozměrného signálu.
 • Interaktivní zobrazování interiérů budov.
 • Dynamické stínové mapy.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FY14Fyzika 1 *)4PZkFEI
LAGLineární algebra a geometrie *)4PZkFEKT
MA17Matematická analýza 1 *)7PZkFEI
MA18Matematická analýza 1 *)8PZkFEKT
IPUUžití počítačů *)4PKlzFIT
PP1Programování a užití počítačů 1 *)4PKlzFEKT
TDETechnická dokumentace a CAD *)5PZkFEKT
ZEL3Základy elektrotechniky *)3PZkFEKT
ZEL4Základy elektrotechniky *)4PKlzFEI

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AGRAlgebra a grafy *)4PZkFEKT
APRAlgoritmy a programování *)5PZkFIT
FI2Fyzika 2 *)5PZkFEKT
M2I8Matematika 2 *)8PZkFEKT
PROProgramovací seminář *)2PKlzFIT
TOITeorie obvodů *)8PZkFEKT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FI3Fyzika 3 (pro informatiku) *)4PZaZkFEI
LOSLogické systémy *)5PZkFIT
OS1Operační systémy 1 *)5PZkFIT
SXCSystémy, procesy, signály *)7PZaZkFEKT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ADSAlgoritmy a datové struktury *)7PZkFIT
ESYElektronické součástky *)7PZaZkFEKT
PPSProjektování programových systémů *)5PZkFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DSIDatabázové systémy a návrh databází6PZaZkFIT
VPOVýstavba počítačů6PZaZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PTPPersonální počítače, technická péče6PZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky6PZkFIT
PPPPraktické paralelní programování *)5VZkFIT

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
BPIBakalářský projekt VTB6PZaFIT
INXInformační systémy *)8PZkFIT
INSInformační systémy6PZaZkFIT
ARPArchitektury počítačů6VZaZkFIT
CIOČíslicové a impulsové obvody6VZkFIT
CZSČíslicové zpracování signálů6VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování6VZkFIT
GMPGrafické procesory6VZaZkFIT
GURGrafická uživatelská rozhraní5VZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích6VZkFIT
MSIModelování a simulace6VZaZkFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů6VZkFIT
NEUNeuronové sítě6VZkFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly6VZkFIT
PZ2Periferní zařízení 26VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT
TI1Teoretická informatika 16VZaZkFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost6VZaZkFIT

4. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AMCAplikované mikropočítače6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů6VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči6VZkFIT
DIADiagnostika a bezpečné systémy6VZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy6VZkFIT
MUMMultimédia6VZkFIT
OMPObjektově orientované modelování a prototypování6VZkFIT
OS2Operační systémy 26VZkFIT
PDTPřenos dat a počítačové sítě6VZkFIT
POGPočítačová grafika7VZkFIT
PRDPostrelační databáze6VZkFIT
PRJProgramovací jazyky6VZaZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích6VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám6VZaZkFIT
TI2Teoretická informatika 26VZkFIT
UINUmělá inteligence6VZkFIT
ZAPZáklady překladačů6VZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJDějiny *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO
FIK2Filozofie a kultura *)2PVHZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCEVAPO
PRMPrávní minimum *)3PVHZaCEVAPO
RETRétorika *)3PVHZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3PVHZaCEVAPO
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/23PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/23PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/23PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 1/23PVJZaFEKT
JH24Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 1/2 *)0PVJZaFEKT
JH34Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 1/2 *)0PVJZaFEKT
JH3Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 1/23PVJZaFEKT
JH3ZKurs angličtiny pro středně pokročilé 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina pro pokročilé studenty 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina pro začátečníky: Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene 1/2 *)3PVJZaFEKT
JN5Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs 1/2 *)3PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština pro začátečníky 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština pro mírně pokročilé 1/2 *)3PVJZaFEKT
JS1Španělština pro začátečníky 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština pro mírně pokročilé 1/2 *)3PVJZaFEKT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT
CPPJazyk C5VZkFIT
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT
TELTělesná výchova1DZaCESA
TEVTělesná výchova (doporučená) *)1DZaCESA

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DEJDějiny *)3PVHZaCEVAPO
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaCEVAPO
PRMPrávní minimum3PVHZaCEVAPO
RETRétorika3PVHZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3PVHZaCEVAPO
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/23PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/23PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/23PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA9Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 2/23PVJZaZkFEKT
JH24Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 2/2 *)4PVJZaZkFEKT
JH34Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 2/2 *)4PVJZaZkFEKT
JH3Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina pro pokročilé studenty 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina pro začátečníky: Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN5Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština pro začátečníky 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština pro mírně pokročilé 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JS1Španělština pro začátečníky 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština pro mírně pokročilé 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
GIXGeografické informační systémy *)6VZkFIT
GISGeografické informační systémy4VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT
TEVTělesná výchova (doporučená) *)1DZaCESA
TELTělesná výchova1DZaCESA
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H112DDEJ, FIK, FIK2, FIT, PRM, RET, RYC, SEM, TMAHumanitní předmět VTB
J114DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH24, JH3, JH34, JH3Z, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2Jazyk
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru