Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTB

Délka studia: 3.5 roky

Počet kreditů: 210

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2005

Profil
Vychovat absolventy, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři a údržbáři jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru získá základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Absolvent oboru je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • Absolvent oboru je vychováván, aby se mohl v praxi uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, jako technik pro údržbu konfigurací, instalací a i jednotlivých počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátor jednodušších aplikací a správce programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích. Uplatnění najde také jako kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy bakalářské práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě bakalářské práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v bakalářském studijním programu na oboru VTB, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Databázové systémy, Informační systémy, Logické systémy, Operační systémy 1, Personální počítače - technická péče, Projektování programových systémů, Výstavba počítačů a Základy počítačové grafiky. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
 • Informační systém pro podporu celoživotního vzdělávání.
 • Vyhodnocování uživatelských rozhraní.
 • Pseudobarvy při zobrazování medicínských obrazových dat.
 • Programové vybavení pro vyhodnocování stavu systému GPS.
 • Multirezoluční segmentace obrazů.
 • Verifikátor programů pro čipové karty.
 • Tvarová změna na 2D vektorových modelech.
 • Fraktálová komprese jednorozměrného signálu.
 • Interaktivní zobrazování interiérů budov.
 • Dynamické stínové mapy.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FY14Fyzika 1 *)4PZk
LAGLineární algebra a geometrie *)4PZk
MA18Matematická analýza 1 *)8PZk
IPUUžití počítačů *)4PKlz
TDETechnická dokumentace a CAD *)5PZk
ZEL4Základy elektrotechniky *)4PKlz
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AGRAlgebra a grafy *)4PZk
APRAlgoritmy a programování *)5PZk
FI2Fyzika 2 *)5PZk
M2I8Matematika 2 *)8PZk
PROProgramovací seminář *)2PKlz
TOITeorie obvodů *)8PZk
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3PVHZa
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3PVHZa
TMATimemanagement *)3PVHZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FI3Fyzika 3 (pro informatiku) *)4PZaZk
LOSLogické systémy *)5PZk
OS1Operační systémy 1 *)5PZk
SXCSystémy, procesy, signály *)7PZaZk
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZa
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/23PVJZa
JA3Angličtina: konverzace 1/23PVJZa
JA4Obchodní angličtina 1/23PVJZa
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZa
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZa
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/23PVJZa
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZa
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZa
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZa
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZa
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZa
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/23PVJZa
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZa
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZa
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZa
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZa
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZa
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZa
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZa

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ADSAlgoritmy a datové struktury *)7PZk
CESOElektronické součástky *)7PZk
PPSProjektování programových systémů *)5PZk
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZk
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/23PVJZaZk
JA3Angličtina: konverzace 2/23PVJZaZk
JA4Obchodní angličtina 2/23PVJZaZk
JA7Angličtina: nácvik poslechu 2/2 *)3PVJZaZk
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZk
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/23PVJZaZk
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZk
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZk
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZk
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZk
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZk
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZk
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZa
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZa
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZk
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZk
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZk
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZk
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZk
EPOEtika podnikání *)2DZa

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZk
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZk
APSArchitektury programových systémů *)6VZk
PZ2Periferní zařízení 26VZk

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PTPPersonální počítače, technická péče6PZk
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZk

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BPIBakalářský projekt VTB6PZa
INSInformační systémy6PZaZk
ARPArchitektury počítačů6VZaZk
CPPJazyk C5VZk
CZSČíslicové zpracování signálů6VZaZk
GMPGrafické procesory6VZaZk
GURGrafická uživatelská rozhraní5VZk
MSIModelování a simulace6VZaZk
NCSModerní návrh číslicových systémů6VZaZk
NEUNeuronové sítě6VZk
PDAParalelní a distribuované algoritmy6VZaZk
PRDPostrelační databáze5VZaZk
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly6VZk
SCSStyk člověk - stroj6VZk
VSLVyčíslitelnost a složitost6VZaZk

4. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AMCAplikované mikropočítače6VZk
APPModerní aplikace počítačů6VZk
BKRBezpečnost a kryptografie6VZk
CZRČíslicové zpracování řeči5VZk
DIADiagnostika a bezpečné systémy *)6VZaZk
EVAAplikované evoluční algoritmy5VZk
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZk
KPAKomunikace v počítačových aplikacích5VZk
MUMMultimédia5VZk
OMPObjektově orientované modelování a prototypování6VZaZk
OS2Operační systémy 26VZk
PDTPřenos dat a počítačové sítě6VZk
POGPočítačová grafika7VZk
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích6VZk
SOPSystémy odolné proti poruchám6VZaZk
TI2Teoretická informatika 26VZk
UINUmělá inteligence6VZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PASPokročilé asemblery5VZk
TELTělesná výchova1DZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
DAKDatová komunikace6VZk
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZk
TEVTělesná výchova *)1DZa
TELTělesná výchova1DZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H112DDEJ, FIK, FIT, PRM, RET, RYC, SEM, TMAHumanitní předmět VTB
J114DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2Jazyk
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru