Detail oboru

Management a informační technologie

Zkratka: MMI

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2005 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2017

Profil

Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi informačních technologií, programování, počítačové grafiky, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolvent magisterského studijního programu je připraven samostatně řešit problémy informačních technologií v inženýrské praxi s využitím soudobých poznatků vědy. V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia nebo vedoucí týmu pracovníků složených z různých oborů informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Management a Informační Technologie", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MMI, kterými jsou (Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Management projektů, Zpracování obrazu, Ekonomie informačních produktů, Strategické řízení informačních systémů, Marketing, Strategický management a Manažerská ekonomika).

Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
  • Ekonomická efektivnost informačního systému.
  • Návrh strategie uvedení nového softwarového produktu na trh.
  • Optimalizace nákladů vybraného podnikatelského subjektu.
  • Hodnocení finančního zdraví firmy, návrhy na zlepšení.
  • Návrh firemní strategie rozvoje.
  • Inovace marketingové kampaně stávajícího produktu.
  • Predikce hospodářského vývoje použitím pokročilých statistických metod.
  • Využití fuzzy logiky pro vývoj kapitálových trhů.
  • Založení podnikatelského subjektu, zpracování podnikatelského záměru.
  • Sofistikované metody projektového řízení.

Diplomové práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam diplomových prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán se nepodařilo načíst.

Nahoru