Detail práce

Disertační práce Student: Motlíček Petr Akademický rok: 2003/2004 Vedoucí: Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Název anglicky
Jazyk práce
český
Abstrakt
Klíčová slova
Ústav
Studijní program
Stav
obhájeno
Obhajoba
24. listopadu 2003
Citace
MOTLÍČEK, Petr. . Brno, 2003. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2003-11-24. Vedoucí práce Černocký Jan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/106/
BibTeX
@phdthesis{FITPT106,
  author = "Petr Motl\'{i}\v{c}ek",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2003,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/106/"
}
Nahoru