Detail práce

New technologies for biometric recognition based on hand characteristics

Disertační práce Student: Dvořák Michal Akademický rok: 2022/2023 Vedoucí: Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Název česky
Nové technologie pro biometrické rozpoznání na základě charakteristik ruky
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Biometrie nám umožňuje identifikovat či verifikovat osoby na základě jejich fyzických vlastností. Přestože identifikace samotná je velmi rychlá, extrakce zvolené biometrie v reálném světě je netriviální problém. Pro snímání většího množství lidí, například na letišti, potřebujeme dosáhnout snímání a rozpoznání v co nejkratším čase, ideálně za chůze uživatele. Tato disertační práce se zabývá vývojem bezdotykového a tedy hygienického biometrického systému, který je schopen provést extrakci identifikačních charakteristik ruky a následně rozpoznat uživatele za běhu. Spolu s tím práce obsahuje další systémy a algoritmy potřebné pro řešení tohoto komplexního problému.

Práce prezentuje současný stav výzkumu a vývoje v oblasti biometrické identifikace na základě vybraných charakteristik, se zaměřením na identifikaci pomocí geometrie ruky a otisků prstů. Dále se pak v2nuje technologickým principům využitých pro sběr těchto biometrických charakteristik.

Dle disertačních cílů, formulovaných na základě rešerše, se praktická část této práce zabývá vývojem biometrických systémů pro použití k identifikaci velkého množství lidí za běhu, pro které většina současných biometrických systémů založených na charakteristikách ruky nejsou vhodné. Dále pak se práce zabývá souvisejícími problémy, zejména pak detekcí prezentačního útoku a biometrickou multimodalitou.

Klíčová slova

Biometrie, geometrie ruky, 3D geometrie ruky, biometrická identifikace, biometrická verifikace, řádková kamera, dynamické snímání, snímání za běhu, stereo vize, seznam sledovaných položek

Ústav
Studijní program
Stav
odevzdáno
Nahoru