Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2023/2024, semestr letní

Den: 2024-03-03, týden 09. (lichý)
Výuka: 2024-02-05 - 2024-05-03

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx BPC-AE2T12/SD 2.94 Šotner BPC-AE2 cv T12/SD 2.94 Šotne… 0MS cv A1/1843 Byrtus 0AX cv A4/602 Pavlíková BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… 0AX cv A4/602 Pavlíková ITW pc N103 Vaško 2., 4., 5., 11., 12., týden    
xx     AIT cv T10/N 3.23 Ellederová AIT cv T10/N 3.23 Ellederová BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kufa XPC-ELB zk T12/SC 4.80 15:00… 2024-03-11 1KADH-L Buček rozvrh bude upřesněn před začátkem letního semestru: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TIM_B_026 4., 6., 8., 10., 12., 14. týden    
xx     BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BPC-RR2 pc T12/SD 2.105 Richter sudý BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček IBSE104 Očenášek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden      
xx       BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Šotner 9 - 12 týden BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Šotner 9 - 12 týden        
xx       BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… BPC-AE2 pc T12/SC 6.66 Šotner v… XPC-ELB zk T12/SC 4.80 14:00… 2024-03-11 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kufa IOS zk D0206 D0207 D105 17:00-19:00… 2024-03-25      
xx     BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kratochvíl BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Kratochvíl BPC-RR2 pc T12/SD 2.105 Richter lichý BPC-RR2 pc T12/SD 2.105 Richter sudý PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý      
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Burian 1., 4., 5., 6., týden IZU zk E104 E105 E112 11:00… 2024-03-25 BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec   BPC-RR2 pc T12/SD 2.105 Richter lichý PRISIO/E340 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden  
xx   BPC-PPK pc T12/SA 2.04 Janda I2CO203 Skokanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden I2C lb O203 Skokanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden XPC-NE4 cv T10/N 3.23 Soběslavská      
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Jílek 3., 7., 8., 9., týden   DKFII-LU2/327 Fišerová   I2C lb O203 Matoušek 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden uceP cv IO/P164 Zahoran      
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Cihlář 2024-04-08 IBS lb N105 Očenášek 7., 8., 10., 13. týden I2CO203 Matoušek 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden ISU zk D0206 15:30-17:00… 2024-03-18          
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 Svědiroh 11., 12., týden ISU zk D105 11:00-12:30… 2024-03-18 IBS lb N105 Očenášek 7., 8., 10., 13. týden ISU zk D105 15:30-17:00… 2024-03-18          
xx     BPC-PRPT12/SD 1.47 2024-04-29   ISU zk D105 12:30-14:00… 2024-03-18 ISU zk D0206 14:00-15:30… 2024-03-18 ITW pc N103 Vaško 2., 4., 5., 11., 12., týden        
xx     IBS lb N105 Očenášek 7., 8., 10., 13. týden   ITW pc N103 Očenášek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden ISU zk D105 14:00-15:30… 2024-03-18 IZG pc O204 Šilling 2024-03-11        
xx   IPPE104 E105 E112 Kolář 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZUE104 E105 E112 Kočí 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden   ITW pc N103 Očenášek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-25        
xx   IPPE104 E105 E112 Křivka 2., 3., 5., 12., týden XPC-VPM cv T8/T 5.03 Šmarda sudý   IZG pc O204 Šilling 2024-03-11 IZG pc O204 Reich 2024-04-08        
xx       ITW pc N103 Očenášek 3., 4., 5., 11., 12., týden     IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-25 IZG pc O204 Milet 2024-04-22        
xx     IVH se D0206 Mrázek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. týden XPC-VPM cv T8/T 5.03 Šmarda lichý   IZG pc O204 Reich 2024-04-08 IZG pc O204 Španěl 2024-03-04        
xx     IVH se D0206 Matoušek 2024-03-25       IZG pc O204 Milet 2024-04-22 IZG pc O204 Šilling 2024-03-18        
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-22       IZG pc O204 Vaško 2024-03-04 IZG pc O204 Reich 2024-04-15        
xx       N2 cv A1/1032 Ryšavá     IZG pc O204 Šilling 2024-03-18 IZG pc O204 Milet 2024-04-29        
xx     XPC-FR2 cv T10/N 3.24 Šedrlová       IZG pc O204 Reich 2024-04-15            
xx     XPC-VPMT8/T 5.03 Šmarda       IZG pc O204 Milet 2024-04-29            
xx             PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý PLAB cv IO/P287 Bumberová sudý          
xx             PLAB cv IO/P287 Bumberová lichý PLAB cv IO/P287 Bumberová lichý          
xx             XPC-NE4 cv T10/N 3.23 Soběslavská XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská          
xx             fapPIO/P384 Bartoš XPC-PEPT10/N 3.29 Švandová      
xx                 uceP cv IO/P164 Zahoran          
Út xx   0MV cv A4/615 Tomášek IDS zk D105 10:00… 2024-04-02 IDS zk D105 11:00… 2024-04-02 0A8 cv A4/402 Wolná 0AX cv A4/602 Pavlíková BPC-RR2 cv T12/SD 1.48 Friml, Kozubík sudý IPA pc N203 Goldmann 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden    
xx   ITW zk D105 08:30… 2024-03-19 AIT cv T10/N 3.23 Ellederová 0MS cv A1/1843 Byrtus BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Malucha BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Theumer 9 - 12 týden marP cv IO/P157 Ulrichová  
xx   ITW zk D105 08:30… 2024-04-30 BAN3 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová   1DS-2 cv U5/118 Králík IZU zk E104 E105 E112 14:00… 2024-03-26 BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Malucha   IZG pc O204 Šilling 2024-03-12    
xx     BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček AIT cv T10/N 3.23 Ellederová BPC-MOL Šmajs 13:00… BPC-MOL lb Šmajs 15:00…   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26    
xx     BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Král BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová   BPC-RR2 cv T12/SD 1.48 Friml, Kozubík sudý IPAE105 Orság 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Reich 2024-04-09    
xx   BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec   BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček IZUE104 E105 E112 Zbořil HLS-KEA/118 Vejpustek   IZG pc O204 Milet 2024-04-23    
xx     BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Theumer 9 - 12 týden ZFI zk IO/P381 13:00-14:30… 2024-03-12 IJCD0206 D105 Peringer IZG pc O204 Vaško 2024-03-05    
xx   BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-06-11   BPC-AUD lb T12/SE 6.125 Král   ITW pc N204 Hynek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IPA pc N203 Goldmann 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-19    
xx   IPKE104 E105 E112 Ryšavý 1., 6., 7., 10., 11., týden BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 3. termín 2024-06-11   IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02    
xx   BPC-PA2 cv T12/SD 2.100 Langerová BPC-RR2 cv T12/SD 1.48 Friml, Kozubík sudý IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 IZG pc O204 Reich 2024-04-16    
xx     BPC-RR2 cv T12/SD 1.48 Friml, Kozubík sudý   BPC-ZSLT12/SD 2.99 Mézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13. týden T1F cv A2/515 Dolož… IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IZG pc O204 Milet 2024-04-30    
xx   IPKE104 E105 E112 Veselý 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12., 13. týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 BPC-ZSLT12/SD 2.99 Jiřík 7., 8., týden   IZG pc O204 Milet 2024-04-23   mik1P cv IO/P292 Kruntorádová  
xx   ITWD105 Hynek 1., 2., 3., 9., 10., 11., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 F2 cv A4/406 Denemarková IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IZG pc O204 Vaško 2024-03-05        
xx   ITWD105 Burget 4., 5., 6., 8., 12., týden IDSD105 Bartík 1., 6., týden   IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19        
xx   ITWD105 Burget, Hynek 7., 13. týden IDSD105 Rychlý 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZG pc O204 Vaško 2024-03-05 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02        
xx     ITW zk D105 09:15… 2024-03-19 IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IDS D105 Hroma… 2024-03-12   IZG pc O204 Šilling 2024-03-19 IZG pc O204 Reich 2024-04-16        
xx     ITW zk D105 09:15… 2024-04-30 IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IDS D105 Hroma… 2024-03-19   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02 IZG pc O204 Milet 2024-04-30        
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-12 IZG pc O204 Vaško 2024-03-05 IDS D105 Hroma… 2024-03-26   IZG pc O204 Reich 2024-04-16 MPC-EIC lb T12/SC 2.86 Kadlec        
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-26 IPPE104 E105 E112 Kolář 1., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden   IZG pc O204 Milet 2024-04-30 T1FA2/515 Dolož… marP cv IO/P157 Ulrichová      
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-09 IPPE104 E105 E112 Křivka 2., 3., 5., 12., týden   N2 cv A1/1032 Ryšavá   mik1P cv IO/P292 Kruntorádová      
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-23 IZG pc O204 Šilling 2024-03-19 ITW pc N204 Hynek 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden XPC-ELBT12/SF 2.162 Kadlec            
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-03-05 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02 N2 cv A1/1032 Ryšavá   fapP cv IO/E340 Sobotková lichý          
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-19 IZG pc O204 Reich 2024-04-16   ucePIO/P384 Křížová mik1P cv IO/P292 Kruntorádová          
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-02 IZG pc O204 Milet 2024-04-30                    
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-16   KdasPIO/P384 Kalová                  
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-30   KdasP zk IO/P384 11:30-12:45… 2024-03-12                  
xx     ZFI cv IO/P284 Srbová KdasP zk IO/P384 11:45-12:45… 2024-04-16                  
xx       N6 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx         PLABIO/P381 Koráb                  
xx         ZFI cv IO/P284 Srbová                  
St xx   BPC-IOTT12/SD 1.52 Mašek 0A8 cv A4/402 Wolná BPC-ZSW pc T12/SE 5.127 Musil 0SE cv A4/404 Staňková BPC-PSMT8/T 2.35 Starý   IMK T8/T 5.27 Koktavý…  
xx   0MR lb A1/0636 Holoubek 1., 2., 3., 4., týden   BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Král 9 - 12 týden HKO cv L314 Kalášek lichý    
xx   0MR lb A1/0636 Nevoral 5., 6., 7., týden   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-01 BPC-MA2A cv T8/T 5.22 Vítovec… IIZ pc N203 Ergens 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden        
xx   0MR lb A1/0636 Hůlka 8., 9., týden IAN pc Q304 Bendel 2., 4., 5., 7., 10., 12., týden BPC-RR2T12/SF 2.162 Václavek IMKT8/T 3.02 Koktavý IMK lb T8/T 3.07 Trčka lichý      
xx   0MR lb A1/0636 Juříček 10., 11., 12., 13. týden   IAMD0207 Lengál 1., 2., 3., týden BPC-ZSW pc T12/SE 5.127 Musil   IMK pc T8/T 5.27 Bogatyreva sudý      
xx BPC-MOL lb Šmajs 7:30 … BAN3 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová   HVR cv L314 Kalášek lichý   IZGD0206 D105 Milet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx     BAN4 cv T10/N 3.27 Walek   IAMD0207 Holík 4., 5., 6., týden IIZN203 Ergens 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden   marP cv IO/P157 Ulrichová      
xx   BPC-AE2 lb T12/SC 6.62 Král 9 - 12 týden IAMD0207 Hliněná 7., 8., 9., týden IZAG202 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden            
xx     BPC-AUDT8/T 0.10 Kratochvíl   IAMD0207 Češka 10., 11., 12., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-13            
xx     BPC-MOL lb Šmajs 9:30 … IJA se E104 E112 Kočí 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27            
xx   FITAula profesora Braunera Klapetek GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-06 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 13:00… 2024-03-13 IZG pc O204 Reich 2024-04-10            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-06   ITW pc N203 John 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden IZG pc O204 Milet 2024-04-24            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-13   IVSD0206 D105 Dytrych 1., 3., 4., 5., 11., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-06            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-20   IVSD0206 D105 Malík 6., 9., týden IZG pc O204 Šilling 2024-03-20            
xx   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-01 GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-13   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03            
xx   R2 cv A1/1140 Vallová GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-20   IZG pc O204 Reich 2024-04-17            
xx   HKO cv L314 Kalášek lichý IVSD0206 D105 Dytrych,… 7., 8., 10., týden N2 cv A1/1032 Ryšavá            
xx       HVR cv L314 Kalášek 2024-05-01 IZG pc O204 Šilling 2024-03-13   XPC-IPDT8/T 3.22 Pavlíčková      
xx     IANG202 Malík 1., 3., 6., 8., 9., 11., týden   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27                
xx     IAN pc Q304 Bendel 2., 4., 5., 7., 10., 12., týden   IZG pc O204 Reich 2024-04-10                
xx   IDSE104 E105 E112 Bartík 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden   IZG pc O204 Milet 2024-04-24                
xx   IDSE104 E105 E112 Rychlý 2., 7., týden   IZG pc O204 Vaško 2024-03-06                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-13   IZG pc O204 Šilling 2024-03-20                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-20   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03                
xx       IDS E112 Hroma… 2024-03-27   IZG pc O204 Reich 2024-04-17                
xx       ITW pc N203 John 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden N4 cv A1/1032 Ryšavá                
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-13 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-03-13 fapP cv IO/E339 Sobotková sudý              
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-27   fapP cv IO/E339 Sobotková lichý              
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-10                    
xx       IZG pc O204 Milet 2024-04-24                    
xx       IZG pc O204 Vaško 2024-03-06                    
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-20                    
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-03                    
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-17                    
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-17 JA3 cv T10/N 3.27 Walek                  
xx       N8 cv A1/1032 Ryšavá                    
xx       R2 cv A1/1140 Vallová                    
xx     XPC-FR2 cv T10/N 3.25 Šedrlová XPC-KPT cv T8/T 3.22 Pavlíčková              
xx     XPC-ITA2 cv T10/N 3.24 Langerová fapP cv IO/E339 Sobotková sudý                  
xx     marPIO/P384 Kaňovská fapP cv IO/E339 Sobotková lichý                  
Čt xx   BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-05-09 0SE cv A4/404 Staňková 0AX cv A4/602 Pavlíková 0SE cv A4/404 Staňková 1CNCO cv U9/108 Váňa ICP se D0206 Peringer 2024-05-02    
xx   BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý 1HERDESpočítačová učebna Vaněk XPC-ELB zk T12/SC 4.80 12:00… 2024-03-07 BPC-IOT lb T12/SC 5.35 Dvořák AEU cv T10/N 3.23 Smutný BAN4 cv T10/N 3.23 Smutný      
xx     AIT cv T10/N 3.23 Ellederová AIT cv T10/N 3.23 Ellederová   BPC-MA2AT8/T 0.30 Vítovec   ICP se D105 Peringer 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden    
xx     BAN4 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BAN2 cv T10/N 3.26 Baumgartnerová BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Burian 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., týden IZA se D0207 Hrubý IZG pc O204 Šilling 2024-03-14    
xx   HKO cv L314 Kalášek 2024-05-02 XPC-ELB zk T12/SC 4.80 10:00… 2024-03-07 BAN4 cv T10/N 3.27 Walek BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Jílek 7., 8., 9., týden     IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28    
xx   IPKE104 E105 E112 Veselý 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12., 13. týden BPC-IOT lb T12/SC 5.35 Dvořák   BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Cihlář 2024-04-11     IZG pc O204 Reich 2024-04-11    
xx   IPKE104 E105 E112 Ryšavý 6., 7., 10., 11., týden BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 1. termín 2024-05-09 BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Horeličan 2024-04-18     IZG pc O204 Milet 2024-04-25    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Burian 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., týden   BPC-PRP lb T12/SD 1.51 2024-05-02     IZG pc O204 Vaško 2024-03-07    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Jílek 7., 8., 9., týden BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden   IZG pc O204 Šilling 2024-03-21    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Cihlář 2024-04-11   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 Horeličan 2024-04-18   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04   IZG pc O204 Reich 2024-04-18    
xx     BPC-PRP lb T12/SD 1.51 2024-05-02   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04 RETG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZG pc O204 Milet 2024-05-02    
xx   ISJD0206 Smrž 2024-05-02 BPC-PSM lb T10/N 1.62 Starý   FIK cv G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden uceP cv IO/P287 Gláserová PRMG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   ISJD105 Smrž 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., týden   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Mézl 1., 7., 11., 13. týden   ICS cv D0207 Pluskal… 1., 2., 4., 11., týden            
xx   ISJG202 Smrž 2024-04-04   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Lázňovský 3., 5., týden   ICS cv D0207 Jašek… 8., 9., týden            
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-14   BPC-ZSL lb T12/SE 3.144 Jiřík 2024-04-04   IPA pc N205 Goldmann 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden            
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28 F2 cv A4/406 Denemarková HVR cv L314 Kalášek lichý            
xx   HKO cv L314 Kalášek lichý IAM cv A113 Lengál 1., 2., 3., týden ITW pc N103 Lazúr 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden            
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-11 HVR cv L314 Kalášek 2024-05-02 IAM cv A113 Holík 4., 5., 6., týden IZGE104 E105 E112 Milet 1., 10., 12., 13. týden          
xx   IZG pc O204 Milet 2024-04-25 ITSD0206 Smrčka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IAM cv A113 Hliněná 7., 8., 9., týden IZGE104 E105 E112 Španěl 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden          
xx   IZG pc O204 Vaško 2024-03-07 ITSG202 Smrčka 2024-04-04 IAM cv A113 Andriushchenko 10., 11., 12., týden MPC-EIC lb T12/SC 2.86 Steinbauer            
xx   IZG pc O204 Šilling 2024-03-21 IZG pc O204 Šilling 2024-03-14 IAM cv A113 2024-05-02                
xx   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04 IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28 IAM pc N104 N105 Holík 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden                
xx   IZG pc O204 Reich 2024-04-18 IZG pc O204 Reich 2024-04-11 ICS se E112 Pluskal 1., 2., 4., 10., 11., týden                
xx   IZG pc O204 Milet 2024-05-02 IZG pc O204 Milet 2024-04-25 ICS se E112 Jašek 3., 8., 9., 13. týden                
xx   VSDH2počítačová učebna Vaněk IZG pc O204 Vaško 2024-03-07 ICS se E112 Dybal 5., 12., týden                
xx       IZG pc O204 Šilling 2024-03-21 ICS se E112 Tichý 2024-03-14                
xx       IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04 ICS se E112 Mrnuštík 2024-03-21                
xx       IZG pc O204 Reich 2024-04-18 IPA pc N203 Goldmann 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden                
xx   ISJ zk D105 08:00-19:35 Půlsemestrální test 2024-04-11    
xx       IZG pc O204 Milet 2024-05-02 ITW pc N103 Lazúr 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden                
xx     JA3 cv T10/N 3.27 Walek   IZG pc O204 Šilling 2024-03-14                
xx       N4 cv A1/1032 Ryšavá IZG pc O204 Čižmarik 2024-03-28                
xx     XPC-ELBT12/SF 2.162 Kadlec   IZG pc O204 Reich 2024-04-11                
xx     marP cv IO/E109 Gorošová   IZG pc O204 Milet 2024-04-25                
xx     mik1PIO/P384 Škapa   IZG pc O204 Vaško 2024-03-07                
xx           IZG pc O204 Šilling 2024-03-21                
xx           IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-04                
xx           IZG pc O204 Reich 2024-04-18                
xx           IZG pc O204 Milet 2024-05-02                
xx         KdasP cv IO/P157 Kalová KdasP cv IO/P157 Kalová              
xx         KdasP zk IO/P384 11:30-13:00… 2024-03-14 mik1PIO/P384 Škapa              
xx         KdasP zk IO/P384 11:45-13:00… 2024-04-18 uceP cv IO/P287 Gláserová              
xx           MPC-EIC lb T12/SC 2.86 Szabó                
xx           N2 cv A1/1032 Ryšavá                
xx         XPC-ITA2 cv T10/N 3.24 Langerová                  
xx         marP cv IO/E109 Gorošová                  
xx         uceP cv IO/P287 Gláserová                  
xx   BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 08:00-10:00… 2024-05-31   1ODI-L cv U5/118 Pec IW2 pc C304 Pluskal 2., 3., 4., týden          
xx   BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského T12/SD 2.99 10:30-12:30 2. termín 2024-05-31   IZG pc O204 Šilling 2024-03-15            
xx   BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý BPC-PSM lb T10/N 1.62 Bayer, Starý IZG pc O204 Reich 2024-04-12            
xx   ITW pc N103 Tesařová 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý BPC-PSM pc T10/N 1.26 Bayer, Starý IZG pc O204 Milet 2024-04-26            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:25 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-08   ITYD0206 D105 Křena 2., 3., 5., 7., 9., 12., týden IZG pc O204 Vaško 2024-03-08            
xx       GEN zk A4/401 10:30-12:15 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-03-08   IZG pc O204 Šilling 2024-03-22            
xx       ITW pc N103 Tesařová 2., 3., 4., 5., 11., 12., týden ITYD0206 D105 Křena, Smrčka 2024-04-19 IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-05            
xx       IVS se D0206 D105 Malík… 2024-04-05 IVS C235 12:00… 2024-05-24   IZG pc O204 Reich 2024-04-19            
xx       IVS cv D0206 D105 Regéciová… 2024-04-19 IZG pc O204 Šilling 2024-03-15 IZG pc O204 Milet 2024-05-03            
xx   IW2C304 Pluskal 2., 3., 4., 5., týden     IZLO zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 předtermín 2024-04-12          
xx     JS2 cv T10/N 3.26 Borecká   IZG pc O204 Reich 2024-04-12                
xx     KdasP zk IO/P287 09:00-11:00… 2024-07-26   IZG pc O204 Milet 2024-04-26                
xx     MPC-EICT12/SD 2.99 Kadlec   IZG pc O204 Vaško 2024-03-08                
xx     XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská   IZG pc O204 Šilling 2024-03-22                
xx     uceP cv IO/P158 Zahoran   IZG pc O204 Čižmarik 2024-04-05                
xx           IZG pc O204 Reich 2024-04-19                
xx           IZG pc O204 Milet 2024-05-03                
xx         JS2 cv T10/N 3.26 Borecká                  
xx         XPC-NE2 cv T10/N 3.23 Soběslavská                  
xx         ZFIIO/P381 Karas                  
xx         ZFI zk IO/P381 11:00-12:30… 2024-03-15                  
xx         uceP cv IO/P158 Zahoran                  
Význam zkratek:
př - přednáška, se - seminář, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru