Partnerské univerzity

Norwegian University of Science and Technology

Lze studovat předměty v AJ, Seznam předmětů na stránkách University. Vhodný je výjezd na ZS nebo na celý ak. rok, LS se kryje se zkouškovým obdobím na FIT!!!
!!! Deadline pro přihlášky na LS je 1.10., v případě, že si vyberete tuto instituci při podzimním výběrovém řízení, kontaktujte Oddělení vnějších vztahů.

Adresa:

NTNU, NO-7491 Trondheim
Země: Norské království
Erasmus Code: N TRONDHE01
https://www.ntnu.edu/

Kontaktní osoba na fakultě:

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.

Kontakty:

Funkce Email
Příchozí student exchange@st.ntnu.no
Kari Enge Příchozí student kari.enge@ntnu.no

Mobilita:

Bc. Mgr. Ph.D. Osoby/měsíce
ne ano ano 2/10
Nahoru