Partnerské univerzity

Katholieke Universiteit Leuven


Medailonek:
Chcete zažít jedinečnou atmosféru města, které bývá označováno jako "Benátky severu", rozšířit si odborné znalosti v oblasti informačních technologií a současně získat neocenitelné zkušenosti ze studijního pobytu v zahraničí? V tom případě by mohlo být belgické město Bruggy, kde se snoubí bohatá historie se špičkovými moderními technologiemi, tím správným místem pro vás! Univerzitní kampus v Brugách, který byl otevřen v roce 2013, je domovem pro dvě vzdělávací instituce - Univerzitu aplikovaných věd VIVES (VIVES University of Applied Sciences) a Fakultu inženýrských technologií spadající pod významnou belgickou univerzitu v Leuvenu (Faculty of Engineering Technology - FTE, KU Leuven).

Klíčový rozdíl mezi těmito dvěma institucemi spočívá v tom, že zatímco VIVES je zaměřena na přípravu studentů v bakalářských studijních programech, kterou jsou úzce provázány s průmyslovou sférou (jde o tzv. "industrial bachelor's degree"), pak FTE při KU Leuven nabízí bakalářské a magisterské programy zaměřené spíše obecněji, s větším podílem studijně náročnějších či teoretičtěji laděných kurzů (jde o tzv. "academic bachelor's degree" a "academic master's degree"). Kromě výuky samotné je na obou dvou institucích kladen velký důraz na výzkumné aktivity a úzkou spolupráci s mnoha průmyslovými partnery nejen v Belgii, ale i v mnoha evropských zemích. Výhodou jsou v tomto případě taktéž osobní kotakty s mnohými pracovníky VIVES i FET KU Leuven, které na FIT VUT v Brně zastřešuje Ing. Václav Šimek.

Studijní pobyt je v tomto případě možno uskutečnit v rámci bakalářského i magisterského stupně a to nejčastěji pod záštitou programu Erasmus+. Po stránce praktické náplně výjezdu samotného se zde nabízí několik možností. Především lze uvažovat o zápisu některého z poměrně pestré nabídky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Dále přichází v úvahu varianta zpracování kvalifikační práce (bakalářka, diplomka) coby součást požadavků k získání titulů Bc. či Ing., kdy realizace takovéhoto projektu může probíhat i ve spolupráci s průmyslovými partnery VIVES či KU Leuven. V neposlední řadě se zde nabízí možnost individuální domluvy zadání např. semestrálního projektu (zahraniční odborná praxe) či tzv. řízené samostudium předmětů, jejichž výuka pro belgické studenty probíhá ve vlámštině, a vypracování projektu menšího rozsahu.

Při vašem studijním pobytu v Bruggách tedy můžete očekávat velmi přátelské a inspirující prostředí, kde se budete moci za asistence fundovaných pedagogů ponořit do tajů špičkových technologií a připravit se na váš budoucí profesní život. Kromě toho neuniknete v Bruggách ani mnoha kulturním aktivitám a dalším radostem studentského života.

Adresa:

Oude Markt 13, 3000 Leuven
Země: Belgické království
Erasmus Code: B LEUVEN01
https://www.kuleuven.be/english/

Kontaktní osoba na fakultě:

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
Šimek Václav, Ing.

Kontakty:

Funkce Email
Příchozí student international.fet@kuleuven.be
Hilde Bonte Koordinátor Erasmu Hilde.Bonte@kuleuven.be
Hilde Lauwereys Koordinátor Erasmu

Mobilita:

Bc. Mgr. Ph.D. Osoby/měsíce
ano ano ano 2/10
Nahoru