Partnerské univerzity

Aalborg University

  • Erasmus smlouva FIT je s Dpt. of Computer Science
  • Studium předmětů jen v oblasti  Electronics and IT http://www.sict.aau.dk/electronics-and-it 
  • projekt v obl. Internet Development, Bc., MSc.!!! 
  • Nabízí studijní programy v blocích, ve 3. ročníku Bc. studia lze pouze získat 10 ECTS kreditů za předměty a 20 ECTS kreditů za bakalářskou práci 
  • Výjezd na BP/DP musí být na celý akademický rok!
  • K přihlášce je nutné doložit certifikát o úrovni znalostí AJ
  • Informace pro exchange studenty: https://www.en.aau.dk/education/guest-exchange

Adresa:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg
Země: Dánské království
Erasmus Code: DK ALBORG01
http://en.aau.dk/

Kontaktní osoba na fakultě:

Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.

Mobilita:

Bc. Mgr. Ph.D. Osoby/měsíce
ne ano ne 2/10
Nahoru