Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Studijní předpisy

Nejdůležitější studijní předpisy

Další předpisy týkající se studia

Vnitřní předpisy VUT

Studijní předpisy

Stipendia a poplatky

Přijímací řízení

Ubytování studentů

Ukončení studia

Celoživotní vzdělávání

Studijní informace

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2019-08-11 13:00:03
Nahoru