Detail práce

Modelování kvality služeb v počítačových sítích

Diplomová práce Student: Danko Martin Akademický rok: 2011/2012 Vedoucí: Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling QoS in Computer Networks
Jazyk práce
český
Abstrakt

Kvalita služeb (QoS) je důležitým aspektem v oblasti počítačových sítí, ale je také velkou výzvou. Poskytnutí záruky QoS je ještě náročnější, když přidáte složitosti do sítě, jako jsou hlasové a video aplikace. Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci QoS v diskrétním simulačním systému OMNeT++. Implementace několika technik pro simulaci QoS je přidána do OMNeT++ v rámci této práce. Všechny implementované moduly jsou ověřené vůči QoS nástrojům na reálných směrovačích. Poslední část práce představuje možnosti simulace QoS v nově implementovaných modulech.

Klíčová slova

Kvalita služeb, QoS, Diferencované služby, OMNeT++, INET Framework, diskrétní simulace

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačové sítě a komunikace
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
18. června 2012
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Vranić Valentino, doc. Ing., Ph.D. (FIIT STU), člen
Citace
DANKO, Martin. Modelování kvality služeb v počítačových sítích. Brno, 2012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2012-06-18. Vedoucí práce Ryšavý Ondřej. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/10950/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT10950,
  author = "Martin Danko",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} kvality slu\v{z}eb v po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{y}ch s\'{i}t\'{i}ch",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2012,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/10950/"
}
Nahoru