Detail práce

Aplikace pro geotagging fotografií

Bakalářská práce Student: Pavelková Alena Akademický rok: 2010/2011 Vedoucí: Kubíček Radek, Ing.
Název anglicky
Photography Geotagging Application
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá geotaggingem fotografií, tedy určováním a zaznamenáváním jejich pozice. Jsou zde popsány různé způsoby geotaggingu a vysvětleny související pojmy a technologie k němu potřebné. Je zde uvedeno několik existujících programů pro geotagging a popsán návrh a vybrané implementační problémy vlastní grafické aplikace umožňující geotagging fotografií synchronizací s trasou ve formátu GPX nebo pomocí mapy. Je zde popsáno uživatelské rozhraní, jeho jednotlivé části a jejich propojení, použité nástroje a řešení některých problémů.

Klíčová slova

geotagging, gps, exif, fotografie, mapa, Qt, exiv2, google maps API, GPX, UTC

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
15. června 2011
Oponent
Komise
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT), předseda
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
PAVELKOVÁ, Alena. Aplikace pro geotagging fotografií. Brno, 2011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2011-06-15. Vedoucí práce Kubíček Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/11578/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT11578,
  author = "Alena Pavelkov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Aplikace pro geotagging fotografi\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2011,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/11578/"
}
Nahoru