Detail práce

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Diplomová práce Student: Rybová Veronika Akademický rok: 2011/2012 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Multicast Routing Modelling in OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt

V dnešních sítích se běžně setkáváme s multicastovým provozem. Pro seznámení se s multicastovou architekturou a jejím chováním v jakékoliv situaci je nejlepší využít možnosti simulování. Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulováním multicastového směrování v nástroji OMNeT++. Text seznámí čtenáře s protokolem PIM a jeho jednotlivými módy (DM, SM, SSM a BiDir) s důrazem na PIM-DM. Práce se především zaměřuje na návrh a implementaci rozšíření nástroje OMNeT++ o multicastové směrování protokolem PIM-DM. Správnost implementace je ověřena porovnáním simulace a reálné sítě na příkladu.

Klíčová slova

Simulace sítí, modelování sítí, multicast, multicastové směrování, PIM, PIM-DM, PIM-SM, OMNeT++, INET, Cisco, ANSA

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačové sítě a komunikace
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
21. června 2012
Oponent
Komise
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Kubátová Hana, prof. Ing., CSc. (FIT ČVUT), člen
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
RYBOVÁ, Veronika. Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++. Brno, 2012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2012-06-21. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14139/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT14139,
  author = "Veronika Rybov\'{a}",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} multicastov\'{e}ho sm\v{e}rov\'{a}n\'{i} v prost\v{r}ed\'{i} OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2012,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14139/"
}
Nahoru