Detail práce

Čtečka Braillova písma

Bakalářská práce Student: Vicián Martin Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Maršík Lukáš, Ing.
Název anglicky
Braille Reader
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody prahování, detekce rotace a zpracování znaků. Popisuje implementovaný program v jazyku C++, knihovně OpenCV a Qt frameworku. Na závěr navrhuje nejvhodnější postup dekódování.

Klíčová slova

Braillovo písmo, prahování, rozpoznávání obrazu, zpracování obrazu, C++, OpenCV, Qt framework.

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
10. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Kapitola 4.6.2 uvádí výpočet úhlu pomocí Pythagorovy věty. Jak to funguje? Je to opravdu Pythagorova věta?
Komise
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT), člen
Citace
VICIÁN, Martin. Čtečka Braillova písma. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-10. Vedoucí práce Maršík Lukáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15065/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT15065,
  author = "Martin Vici\'{a}n",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "\v{C}te\v{c}ka Braillova p\'{i}sma",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15065/"
}
Nahoru