Detail práce

Modelování distance-vektor směrovacích protokolů

Diplomová práce Student: Trhlík Jiří Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling of Distance-Vector Routing Protocols
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá implementací směrovacího protokolu RIPng v prostředí OMNeT++/INET. K tomu popisuje samotný RIPng protokol a jeho specifika na zařízeních Cisco. Dále ujasňuje významné pojmy jako IPv6 a distance-vektor směrovací protokoly. Práce také popisuje prostředí OMNeT++ a jeho rozšíření INET, u kterého se zaměřuje na současný stav implementace komponent nutných pro integraci protokolu RIPng.

Klíčová slova

OMNeT++, inet, IPv6, RIPng, směrovač, směrování, distance-vektor, simulace, Cisco

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
17. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby

Mohl byste, prosím, stručně uvést, čím se liší vaše implementace od reálného chování? Odpovídá váš simulační model realitě v praxi?

Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Lucká Mária, prof. RNDr., Ph.D. (FIIT STU), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
TRHLÍK, Jiří. Modelování distance-vektor směrovacích protokolů. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-17. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15211/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT15211,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Trhl\'{i}k",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} distance-vektor sm\v{e}rovac\'{i}ch protokol\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15211/"
}
Nahoru