Detail práce

Modelování protokolů pro redundanci brány

Diplomová práce Student: Vítek Petr Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling Gateway Redundancy Protocols
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem FHRP protokolů. First Hop Redundancy Protocols jsou síťové protokoly, které jsou určeny pro ochranu výchozí brány a také pro zajištění vysoké dostupnosti v síti pomocí redundance směrovačů (bran). Čtenář se nejen seznámí s protokoly VRRP, HSRP a GLBP, ale také se dozví způsoby jejich konfigurace na reálných zařízeních společnosti Cisco. Dále popisuje implementaci protokolu VRRP v simulačním prostředí OMNeT++. Výsledek implementace je ověřen na sadě testovacích topologiích.

Klíčová slova

FHRP, First Hop Redundancy Protocol, VRRP, Virutal Router Redundancy Protocol, HSRP, Hot Standby Router Protocol, GLBP, Gateway Load Balancing Protocol, Cisco, OMNeT++, INET, simulace

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
17. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Otázky u obhajoby
 1. Proč je rozdíl mezi dobou konvergence GW1 u simulačního modelu a reálného zařízení (str. 46)?
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Lucká Mária, prof. RNDr., Ph.D. (FIIT STU), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
VÍTEK, Petr. Modelování protokolů pro redundanci brány. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-17. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15253/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT15253,
  author = "Petr V\'{i}tek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} protokol\r{u} pro redundanci br\'{a}ny",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15253/"
}
Nahoru