Detail práce

Hra s prvky rozšířené reality pro platformu Android

Bakalářská práce Student: Pösel Robert Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Láník Aleš, Ing.
Název anglicky
Augmented Reality Game for Android Platform
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro geolokační hry na platformě Android. Jeho použití je následně demonstrováno na ukázkové aplikaci. V tomto textu jsou také popsány některé geolokační hry a možnosti vytváření 3D grafiky, zpracování senzorových dat a využití prvků rozšířené reality na platforně Android.

Klíčová slova

Android, geolokační hry, herní framework, mobilní aplikace

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
12. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Víte o nějaké jiné knihovně podobné té, kterou jste navrhl a implementoval?
 2. Zkoušel jste získat nějakou zpětnou vazbu ohledně potřeby nových vlastností knihovny pro její případné rozšíření?
 3. Pokud ano, co jste se dozvěděl?
Komise
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
PÖSEL, Robert. Hra s prvky rozšířené reality pro platformu Android. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-12. Vedoucí práce Láník Aleš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15613/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT15613,
  author = "Robert P{\"{o}}sel",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Hra s prvky roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{e} reality pro platformu Android",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15613/"
}
Nahoru