Detail práce

Nástroj pro návrh procedurálních textur

Bakalářská práce Student: Číž Miloslav Akademický rok: 2013/2014 Vedoucí: Milet Tomáš, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Tool for Designing Procedural Textures
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá implementací programové knihovny pro návrh a generování dvourozměrných procedurálních textur a podpůrného GUI nástroje pro tuto knihovnu. Pozornost byla věnována jak klasickým metodám, tak i přístupům z jiných oblastí počítačové grafiky se snahou o modifikaci algoritmů za účelem dosažení originálních výsledků. Dále je prezentován efektivní způsob reprezentace textur a jeho konkrétní realizace.

Klíčová slova

textury, procedurální, Perlinův šum, Fault Formation, Voroného diagram, L-systémy, částicové systémy, celulární automaty, grafický filtr, k-d strom, želví grafika, Substrate, osvětlení, teselace, graf, QT, XML, C, C++, OOP, grafika

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Odložení zveřejnění
Plný text práce bude zveřejněn po 10 letech
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
16. června 2014
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce, dotazy komise nebyly. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího a přednesené prezentace rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A).

Otázky u obhajoby
 1. bez otázek
Komise
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
ČÍŽ, Miloslav. Nástroj pro návrh procedurálních textur. Brno, 2014. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2014-06-16. Vedoucí práce Milet Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16335/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT16335,
  author = "Miloslav \v{C}\'{i}\v{z}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "N\'{a}stroj pro n\'{a}vrh procedur\'{a}ln\'{i}ch textur",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2014,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16335/"
}
Nahoru