Detail práce

Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace

Diplomová práce Student: Korec Tomáš Akademický rok: 2013/2014 Vedoucí: Zemek Petr, Ing.
Název anglicky
Source-Code Migration Using Decompilation
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci je rozebráno několik překladačů, které ze vstupního jazyka generují kód v LLVM IR. Vhodné překladače byly vybrány pro integraci do migračního nástroje. Kód přeložený do LLVM IR je vstupem prostřední optimalizační části dekompilátoru. Výstupem migračního nástroje je kód v jazyce C nebo v jazyce podobném Pythonu generovaný zadní častí dekompilátoru. Vstupními jazyky jsou Fortran a jeho dialekty, C/C++/Objective-C/Objective-C++ a D. V práci jsou popsány problémy spojené s migrací těchto jazyků, jejich řešení a způsoby jak zlepšit kvalitu a čitelnost výsledného kódu.

Klíčová slova

migrace, zdrojový kód, dekompilace, Lissom, LLVM IR, Fortran, C/C++, D, Objective C

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Bezpečnost informačních technologií
Soubory
Odložení zveřejnění
Plný text práce bude zveřejněn po 10 letech
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2014
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A).

Otázky u obhajoby
 1. Bolo by možné rozšíriť aktuálnu implementáciu o migrovanie zdrojových kódov napr. z Javy do C++ a naopak so zachovaním objektového prístupu?
Komise
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT), předseda
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Steingartner William, Ing., Ph.D. (TUKE), člen
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
KOREC, Tomáš. Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace. Brno, 2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2014-06-20. Vedoucí práce Zemek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16407/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT16407,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Korec",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Migrace zdrojov\'{y}ch k\'{o}d\r{u} pomoc\'{i} dekompilace",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2014,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16407/"
}
Nahoru