Detail práce

Modelování link-state směrovacího protokolu OSPFv3

Diplomová práce Student: Mrázek Jakub Akademický rok: 2013/2014 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling of OSPFv3 Link-State Routing Protocol
Jazyk práce
český
Abstrakt

OMNeT++ je diskrétní modulární simulátor, často využívaný pro simulaci počítačových sítí. Univerzální simulátor lze doplnit různými rozšiřujícími balíky např. INET Framework, který slouží pro simulaci zařízení a protokolů síťového zásobníku TCP/IP. V této práci, zkoumáme možnosti balíku INET v oblasti směrování, tedy dynamické směrovací protokoly. Konkrétně se práce zaměřuje na protokol OSPF pro IPv6 sítě (OSPFv3). Protokol je v této práci představen a jsou zde vysvětleny principy jeho fungování. V práci je navrhnut modul OSPFv3 pro simulování protokolu a je z části implementován.

Klíčová slova

Link-state směrovací protokol, OSPFv3, síťová simulace, diskrétní simulace, OMNeT++, INET framework

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
25. června 2014
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "D".

Otázky u obhajoby
 1. Uvažujete o začlenění kódu do repozitáře projektu ANSA?
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Návrat Pavol, prof. Ing., Ph.D. (FIIT STU), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
MRÁZEK, Jakub. Modelování link-state směrovacího protokolu OSPFv3. Brno, 2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2014-06-25. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16877/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT16877,
  author = "Jakub Mr\'{a}zek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} link-state sm\v{e}rovac\'{i}ho protokolu OSPFv3",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2014,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16877/"
}
Nahoru