Detail práce

Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM

Bakalářská práce Student: Švaňa Petr Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Kašpárek Tomáš, Ing.
Název anglicky
Management Application for Touristic Routes in OSM
Jazyk
český
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
15. června 2015
Oponent
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
OpenStreetMap, KČT, kontrola turistických tras, Leaflet, PostgreSQL databáze, aktualizace OSM databáze, vizualizace turistických tras
Abstrakt

Tato práce se zabývá kontrolou turistických tras Klubu českých turistů v datech internetové mapy OpenStreetMap. Ve výsledné aplikaci má uživatel k dispozici vizualizovaná data z OpenStreetMap a implementované mechanismy pro usnadnění kontroly těchto dat. V tomto textu je popsán úvod do problematiky a informace o datovém modelu OpenStreetMap spolu informacemi o mapování turistických tras. Dále následuje analýza současných možností kontrol a návrh takové aplikace, která dokáže tyto kontroly zavést do praxe. V dalších dvou kapitolách lze nalézt popis vlastní implementace této aplikace a podrobnější manuál.

Citace
ŠVAŇA, Petr. Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-15. Vedoucí práce Kašpárek Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17313/
BibTeX
@MASTERSTHESIS{FITMT17313,
  author = "Petr \v{S}va\v{n}a",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Kontroln\'{i} aplikace pro trasy K\v{C}T v OSM",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17313/"
}
Nahoru