Detail práce

Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM

Bakalářská práce Student: Švaňa Petr Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Kašpárek Tomáš, Ing.
Název anglicky
Management Application for Touristic Routes in OSM
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá kontrolou turistických tras Klubu českých turistů v datech internetové mapy OpenStreetMap. Ve výsledné aplikaci má uživatel k dispozici vizualizovaná data z OpenStreetMap a implementované mechanismy pro usnadnění kontroly těchto dat. V tomto textu je popsán úvod do problematiky a informace o datovém modelu OpenStreetMap spolu informacemi o mapování turistických tras. Dále následuje analýza současných možností kontrol a návrh takové aplikace, která dokáže tyto kontroly zavést do praxe. V dalších dvou kapitolách lze nalézt popis vlastní implementace této aplikace a podrobnější manuál.

Klíčová slova

OpenStreetMap, KČT, kontrola turistických tras, Leaflet, PostgreSQL databáze, aktualizace OSM databáze, vizualizace turistických tras

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
15. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Otázky u obhajoby

6.4.6 nahrávání fotografií - jedná se skutečně o oříznutí? Pokud ano, nebylo by lepší zmenšení (resize)?

Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
ŠVAŇA, Petr. Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-15. Vedoucí práce Kašpárek Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17313/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT17313,
  author = "Petr \v{S}va\v{n}a",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Kontroln\'{i} aplikace pro trasy K\v{C}T v OSM",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17313/"
}
Nahoru