Detail práce

Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline

Bakalářská práce Student: Hnilica Přemek Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Kašpárek Tomáš, Ing.
Název anglicky
Own OSM Map Generator Appliance - Offline
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je nabídnout čtenáři ucelený přehled o možnostech zpracování mapových dat z projektu OpenStreetMap, představit jednotlivé kroky při tvorbě off-line mapy a popsat jejich výhody a nevýhody. Následně zvolit jeden proces tvorby mapy včetně vrstevnic a turistických tras a ten implementovat. 

Klíčová slova

OpenStreetMap, SRTM, vrstevnice, Locus, offline mapy, Osmosis, Mapsforge, Phyghtmap, turistické trasy

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Otázky u obhajoby
 1. Které části popsaného řetězce tvorby map jsou znovupoužitelné pro jiné druhy vytvářených map (např. pro on-line zobrazení nebo pro zařízení s vlastním formátem map, jako je Garmin)?
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
HNILICA, Přemek. Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-16. Vedoucí práce Kašpárek Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17314/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT17314,
  author = "P\v{r}emek Hnilica",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17314/"
}
Nahoru