Detail práce

Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline

Bakalářská práce Student: Hnilica Přemek Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Kašpárek Tomáš, Ing.
Název anglicky
Own OSM Map Generator Appliance - Offline
Jazyk
český
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2015
Oponent
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova

OpenStreetMap, SRTM, vrstevnice, Locus, offline mapy, Osmosis, Mapsforge, Phyghtmap, turistické trasy 

Abstrakt

Cílem této práce je nabídnout čtenáři ucelený přehled o možnostech zpracování mapových dat z projektu OpenStreetMap, představit jednotlivé kroky při tvorbě off-line mapy a popsat jejich výhody a nevýhody. Následně zvolit jeden proces tvorby mapy včetně vrstevnic a turistických tras a ten implementovat. 

Citace
HNILICA, Přemek. Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-16. Vedoucí práce Kašpárek Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17314/
BibTeX
@MASTERSTHESIS{FITMT17314,
  author = "P\v{r}emek Hnilica",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17314/"
}
Nahoru