Detail práce

Uživatelské rozhraní pro řízení technologií

Diplomová práce Student: Zapletal Filip Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Název anglicky
User Interface for Technology Control
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce popisuje systémy a uživatelská rozhraní pro dohled a řízení technologických zařízení. Čtenáři přibližuje základní přístupy k tomuto problému, běžně používané komunikační protokoly a existující uživatelské rozhraní. Na základě zjištěných poznatků jsou definovány požadavky pro návrh moderního uživatelského rozhraní pro řízení technologií, zvláště v oblastech zpracování čisté a odpadní vody. Závěr práce tvoří popis implementace uživatelského rozhraní na základě definovaných požadavků a srovnání s existujícími systémy.

Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, technologická zařízení, SCADA, PLC, komunikační protokoly, dohledové systémy, řízení technologií, automatizace.

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačová grafika a multimédia
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
25. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm ...

Otázky u obhajoby
 1. Jaké jsou důvody, že bezpečnost systému má nejnižší váhu při hodnocení kvality řešení? Proč je např. ergonomie ovládání důležitější?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. (UFYZ FEKT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
ZAPLETAL, Filip. Uživatelské rozhraní pro řízení technologií. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-25. Vedoucí práce Zemčík Pavel. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17944/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT17944,
  author = "Filip Zapletal",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "U\v{z}ivatelsk\'{e} rozhran\'{i} pro \v{r}\'{i}zen\'{i} technologi\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17944/"
}
Nahoru