Detail práce

Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse

Bakalářská práce Student: Coufal Martin Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
Název anglicky
JUnit Status View for Tested Eclipse Instance
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je především návrh a implementace nástrojů umožňujících zobrazovat stav průběhu testů testované instance vývojového prostředí Eclipse. Řeší tak problém zobrazení výsledků právě probíhajících testů grafického uživatelského rozhraní. Práce také obsahuje popis struktury vývojového prostředí Eclipse IDE (Integrated Development Environment) a  popis nástroje JUnit, který je k implementaci zmíněných nástrojů využit. Pomocí implementovaných nástrojů lze zobrazit informace o běhu testů, podobně jako je tomu u pohledu JUnit. Zároveň jsou tyto informace vždy viditelné a aplikace zobrazující tyto informace nevyžaduje aktivitu okna (angl. focus). Implementovaný nástroj umožňuje detailnější pohled na probíhající testy a je tak užitečný v případě vytváření a analýzy testů - lze snáze odhalit, v jakém místě by se mohla nacházet chyba.

Klíčová slova

zásuvný modul pro Eclipse, testování Eclipse IDE, rozšíření JUnit, výsledky JUnit, testování grafického uživatelského rozhraní Eclipse IDE

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
13. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Otázky u obhajoby
 1. Je možno testovat s využitím Vašeho nástroje souběžně více aplikací na jednom stroji (resp. spustit naráz více testů)?
Komise
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Krupková Vlasta, RNDr., CSc. (UMAT FEKT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
COUFAL, Martin. Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-13. Vedoucí práce Křivka Zbyněk. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18520/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18520,
  author = "Martin Coufal",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18520/"
}
Nahoru