Detail práce

Logovací robot pro IRC

Bakalářská práce Student: Průša Vojtěch Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
IRC Logbot
Jazyk práce
český
Abstrakt

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Pro tvorbu webových aplikací je v dnešní době možné využít celou škálu webových technologií. Starší technologie byly nahrazeny novými a proto je potřeba držet krok s aktuálními trendy ve vývoji aplikací z důvodu bezpečnosti, spolehlivosti a s nízkou spotřebou zdrojů. Cílem této práce je vytvořit funkční aplikaci IRC logovacího bota, který podporuje záznam více kanálů, umí rotovat záznamy a dohledávat v nich užitím klíčových slov a návrh vhodného uživatelského rozhraní. Využité technologie by měly být programovací jazyk Scala, JavaScriptová knihovna React, kontejnerový nástroj Docker, platforma OpenShift. Popsat využití technologií tak, aby bylo možno jednoduše vytvořit jiné aplikace na podobném principu užitím moderních webových technologií.

Klíčová slova

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

IRC, logovací bot, Scala, Play framework, ReactJS, WebSocket, Docker, OpenShift

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
15. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Porovnejte výslednou aplikaci s již existujícími roboty a klienty IRC? V čem spočívá výhoda vaší aplikace?
Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
PRŮŠA, Vojtěch. Logovací robot pro IRC. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-15. Vedoucí práce Burget Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19118/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT19118,
  author = "Vojt\v{e}ch Pr\r{u}\v{s}a",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Logovac\'{i} robot pro IRC",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19118/"
}
Nahoru