Detail práce

Podpora pořádání festivalových soutěží

Bakalářská práce Student: Pavelek Miroslav Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Support for Organization of Festival Contests
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpůrného informačního systému pro organizaci soutěží na festivalu Animefest. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na aplikačním rámci Django napsaném v jazyce Python. Systém nahradí aktuální webové řešení a zároveň přinese nové funkce. Organizátorům festivalu umožní vytvářet nové soutěže a spravovat je spolu s přihláškami účastníků, soutěžícím pak registrovat se do soutěží a spravovat své přihlášky.

Klíčová slova

web, informační systém, festival, soutěž, HTML, CSS, Python, Django, Bootstrap

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
15. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Podle čeho se rozhoduje mezi využitím metod posílání dat POST a GET?
 2. Jaké technologie existují na pořádání soutěží, a v čem je vaše vhodnější?
 3. Při uživatelském testování jste našel chyby. Jak by bylo možné změnit postup vývoje aby se takovýmto chybám předešlo?
Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
PAVELEK, Miroslav. Podpora pořádání festivalových soutěží. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-15. Vedoucí práce Křivka Zbyněk. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19317/
BibTeX
@MASTERSTHESIS{FITMT19317,
  author = "Miroslav Pavelek",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Podpora po\v{r}\'{a}d\'{a}n\'{i} festivalov\'{y}ch sout\v{e}\v{z}\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19317/"
}
Nahoru