Detail práce

Grafický prohlížeč a jednoduchý editor ELF souboru

Bakalářská práce Student: Veškrna Tomáš Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Graphical Viewer and Simple Editor of ELF File
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá tvorbou jednoduchého grafického prohlížeče a editoru ELF binárních souborů. Cílem práce je poskytnout jednodušší práci s ELF soubory, i když byly dříve poškozeny špatnou úpravou. Výsledný software musí být multiplatformní, tudíž pro zpracování grafického uživatelského rozhraní je použita knihovna Qt. Pro práci s ELF soubory je použita knihovna elf.h. Samotná aplikace je implementována pomocí jazyka C++. Výslednou aplikaci je možné spustit na operačním systému Linux, potažmo Microsoft Windows.

Klíčová slova

ELF, Qt, C++, ELFIO, grafický editor

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
13. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.

Otázky u obhajoby

Uvažoval jste i nad nějakým přístupem k automatickému nalezení posunutých hlaviček sekcí/programových hlaviček a následné (polo)automatické úpravě příslušných hodnot offsetů v rámci hlavičky souboru?

Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
VEŠKRNA, Tomáš. Grafický prohlížeč a jednoduchý editor ELF souboru. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-13. Vedoucí práce Křivka Zbyněk. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19922/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT19922,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Ve\v{s}krna",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Grafick\'{y} prohl\'{i}\v{z}e\v{c} a jednoduch\'{y} editor ELF souboru",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19922/"
}
Nahoru