Detail práce

Platforma pro správu pozvánek uživatelů software

Bakalářská práce Student: Kopec Maroš Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Referral Program Platform
Jazyk práce
český
Abstrakt

Táto práca popisuje návrh a~implementáciu platformy pre správu používateľských pozvánok softvéru realizovanú ako webovú aplikáciu. Aplikáciu umožňuje zakladať programy, v~rámci ktorých je možné zasielať pozvánky, prijímať používateľov zo zoznamu čakateľov alebo spravovať stav pozvánok používateľov. V~úvode sú špecifikované požiadavky na platformu. Následne je vytvorený návrh a~implementácia aplikácie.

Klíčová slova

správa pozvánok, webová aplikácia, platforma, web, REST API, javascript, fullstack, Vue.js, koa.js, Node.js, NoSQL, CouchDB

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
13. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "D".

Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
KOPEC, Maroš. Platforma pro správu pozvánek uživatelů software. Brno, 2018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-13. Vedoucí práce Bartík Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20858/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT20858,
  author = "Maro\v{s} Kopec",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Platforma pro spr\'{a}vu pozv\'{a}nek u\v{z}ivatel\r{u} software",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20858/"
}
Nahoru