Detail práce

Digitální textová steganografie

Bakalářská práce Student: Pouč Petr Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Digital Text Steganography
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor vědní disciplíny zvaná steganografie, konkrétně digitální textovou steganografii. Cílem této práce bylo se seznámit s tímto oborem a podrobně prozkoumat metody z oblasti digitální steganografie. Součástí bakalářské práce bylo vybrat a implementovat vhodné metody pro skrývání informací v textových datech. Metody jež jsem si zvolil a naimplementoval jsem na závěr podrobil řadě automatizovaných testů a podrobné analýze. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že zprávy ukryté těmito metodami dokáží být velmi špatně postřehnutelné, a jedná se tak o velmi spolehlivý způsob posílání důvěrných dat. Vytvořené řešení bylo zpracováno do přehledné tabulky, ve které lze vidět, že nepostřehnutelnost některých metod překonala hranici až 95 % a úspěšnost ukrytí krátkých zpráv u některých metod dosahovala téměř 100 %. Výsledky této práce umožňují zvolit vhodnou metodu pro nejspolehlivější vložení informace do textového souboru a zamezit tak nechtěnému dešifrování skryté zprávy.

Klíčová slova

Steganografie, skrývaní informací, změna textového souboru, bezpečnost, lingvistika, tajná komunikace, důvěrná data

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
14. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a komise. Ta se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Pro jaké další souborové formáty běžně používané pro reprezentaci textových dokumentu by bylo možné vámi implementované metody použít? Jaké úpravy stávající podoby realizačního výstupu by bylo nutno provést?
 2. Je v případě vámi implementovaných metod ošetřena situace, kdy by došlo z nějaké příčiny k modifikaci určitého množství bitů vložených do krycího souboru, které nesou skrytou informaci?
 3. Lze s uloženou informací v rámci souboru "hýbat"?
Komise
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT), předseda
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
POUČ, Petr. Digitální textová steganografie. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-14. Vedoucí práce Strnadel Josef. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24328/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT24328,
  author = "Petr Pou\v{c}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Digit\'{a}ln\'{i} textov\'{a} steganografie",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24328/"
}
Nahoru