Detail práce

Informační systém výzkumné organizace

Bakalářská práce Student: Veverka Radek Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Research Organization Information System
Jazyk práce
český
Abstrakt

Předmětem práce je vývoj webového informačního systému k administrativnímu řízení výzkumných projektů v rámci infrastruktury CIISB. Mezi nejdůležitější funkce systému patří evidence žádostí o projekty, jejich ověřování, plná podpora emailové komunikace, řízení stavů projektů a správa dokumentů. Maximální automatizace administrativních procesů a neomezená rozšiřitelnost jsou stěžejními vlastnostmi systému. V implementaci převažuje programovací jazyk C# a související technologie s otevřeným kódem od společnosti Microsoft. Text práce provází čtenáře všemi fázemi základního vývojového cyklu softwaru vyjma nasazení a údržby.

Klíčová slova

informační systém, webová aplikace, výzkumná organizace, administrativa, projekt, email, dokument, evidence, Blazor, SPA, CMS, MariaDB, C#, .NET 6, ASP.NET Core, CEITEC, CIISB

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
17. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných (např. k praktickému využití dosažených výsledků či poskytovaným službám). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B - velmi dobře.

Otázky u obhajoby
 1. V práci píšete, že váš systém komunikuje s externím rezervačním systémem. Popište tento systém a uveďte, jak probíhá komunikace s tímto systémem.
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
VEVERKA, Radek. Informační systém výzkumné organizace. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-17. Vedoucí práce Burget Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/25115/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT25115,
  author = "Radek Veverka",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Informa\v{c}n\'{i} syst\'{e}m v\'{y}zkumn\'{e} organizace",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/25115/"
}
Nahoru