Detail práce

Simulace EIGRP protokolu v prostředí OMNeT++

Bakalářská práce Student: Tlolka Martin Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Simulation of EIGRP Protocol Behavior Using OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce se zabývá analýzou směrovacího protokolu EIGRP s výhledem na jeho začleněnído simulačního prostředí OMNeT++. Protokol EIGRP navržen firmou Cisco Systems jeuzavřený standard, což představuje podstatný problém při implementaci jeho simulačníhomodelu. V této práci je uveden přehled chování protokolu podle dostupných materiálů aprovedena analýza jednotlivých případů vycházejících z experimentů s reálnými zařízeními.Výsledkem je popis chování protokolu pro základní situace a identifikace vlastností, kteréby měla simulace splňovat.

Klíčová slova

simulace sítí, OMNeT++, INET, směrování, CISCO, EIGRP, DUAL

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
16. června 2009
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
TLOLKA, Martin. Simulace EIGRP protokolu v prostředí OMNeT++. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-16. Vedoucí práce Ryšavý Ondřej. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7853/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT7853,
  author = "Martin Tlolka",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Simulace EIGRP protokolu v prost\v{r}ed\'{i} OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7853/"
}
Nahoru