Detail práce

Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL

Bakalářská práce Student: Suchomel Tomáš Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A.
Název anglicky
OMNeT++ Extension with ACL Filtering Module
Jazyk práce
český
Abstrakt

V bakalářské práci se zabýváme diskrétní simulací sítě v simulačním nástroji OMNeT++. Prozkoumáváme možnosti efektivní reprezentace a vyhodnocování ACL pomocí pokročilých struktur na bázi intervalových rozhodovacích diagramů. Simulátor OMNeT++ rozšiřujeme o modul filtrování paketů pomocí seznamů ACL, jehož návrh i implementace je zde popsána. Praktické využití implementovaného rozšíření je ukázáno na simulaci reálné netriviální sítě, kde ověřujeme výsledky simulace a porovnáváme je s s chováním skutečného prostředí.

Klíčová slova

Access control list, ACL, OMNeT++, INET Framework, diskrétní simulace, bezpečnost sítě, IDD

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2009
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
SUCHOMEL, Tomáš. Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-16. Vedoucí práce Matoušek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7854/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT7854,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Suchomel",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} simul\'{a}toru OMNeT++ o filtrovac\'{i} pravidla ACL",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7854/"
}
Nahoru