Detail práce

Modelování směrovacích protokolů OSPF v simulátoru OMNeT++

Bakalářská práce Student: Danko Martin Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling OSPF Routing Protocols Using OMNeT++ Simulator
Jazyk práce
český
Abstrakt

Open Shortest Path First (OSPF) je dynamický, hierarchický směrovací protokol navrhnutý pro podporu směrovaní v sítích TCP/IP. Je tu potřeba pro rozsáhlé simulace protokolu OSPF, aby bylo možné lépe porozumět jeho dynamice. Obsahem této bakalářské práce je modelovaní a simulace protokolu OSPF v diskrétním simulačním systéme OMNeT++. Hlavní zaměření patří architektuře již existujíce implementaci v module OSPFRouting. Modul OSPFRouting je taktéž ověřeny vůči OSPF implementaci na reálních směrovačích. Dále je na konkrétných problémech demonstrované použití OSPF simulace.

Klíčová slova

OSPF, OMNeT++, INET Framework, diskrétní simulace, směrovací protokol

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
15. června 2009
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
DANKO, Martin. Modelování směrovacích protokolů OSPF v simulátoru OMNeT++. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-15. Vedoucí práce Ryšavý Ondřej. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7989/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT7989,
  author = "Martin Danko",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} sm\v{e}rovac\'{i}ch protokol\r{u} OSPF v simul\'{a}toru OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7989/"
}
Nahoru