Detail práce

Modelování a simulace návrhových vzorů směrování v počítačových sítích

Bakalářská práce Student: Rybová Veronika Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.
Název anglicky
Modelling and Simulation of Network Design Guides for IP Routing
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací sítí v nástrojích Packet Tracer a OMNeT++. Modely sítí jsou vytvořeny podle návrhových vzorů firmy Cisco a zaměřují se na směrovací protokoly RIP, OSPF a redistribuci. Aby byly modely plně funkční, je pro OMNeT++ implementován protokol RIP a redistribuce z protokolu OSPF do protokolu RIP. Praktické využití nástrojů je ukázáno na simulaci dostupnosti a stability sítě. Práce zkoumá výsledky simulací a využití obou nástrojů pro simulaci sítí. Využíváme návrhové vzory určené pro návrh směrování v reálných sítí a implementujeme protokol podle standardu RFC. Proto předpokládáme praktické využití při analýze a simulaci firemních a akademických počítačových sítí.

Klíčová slova

Simulace sítí, modelování sítí, analýza sítí, RIP, OSPF, OMNeT++, Packet Tracer, Cisco.

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
16. června 2009
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
RYBOVÁ, Veronika. Modelování a simulace návrhových vzorů směrování v počítačových sítích. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-16. Vedoucí práce Matoušek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8351/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT8351,
  author = "Veronika Rybov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} a simulace n\'{a}vrhov\'{y}ch vzor\r{u} sm\v{e}rov\'{a}n\'{i} v po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{y}ch s\'{i}t\'{i}ch",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8351/"
}
Nahoru