Detail práce

Simulování multicastových přenosů v simulátoru OMNeT++

Bakalářská práce Student: Mateleško Petr Akademický rok: 2009/2010 Vedoucí: Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.
Název anglicky
Multicast Simulation in OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi simulace multicastu v simulátoru OMNeT++. Popisuje základní principy multicastového přenosu dat a podrobně se věnuje protokolu IGMP ve všech jeho verzích. Praktickou částí práce je návrh a implementace rozšiřujícího modulu protokolu IGMP do simulátoru OMNeT++.

Klíčová slova

multicast, IGMP, OMNeT++, Cisco, simulace počítačové sítě

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
17. června 2010
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
MATELEŠKO, Petr. Simulování multicastových přenosů v simulátoru OMNeT++. Brno, 2010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2010-06-17. Vedoucí práce Matoušek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/9485/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT9485,
  author = "Petr Matele\v{s}ko",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Simulov\'{a}n\'{i} multicastov\'{y}ch p\v{r}enos\r{u} v simul\'{a}toru OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2010,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/9485/"
}
Nahoru