Děkanát

Zaměstnanci

Tajemník fakulty

Asistentka děkana

Inventarizace majetku

Marketing a komunikace

Metodika a organizace správní agendy

Organizační pracovník

Poradce pro rozvoj a transfer technologií

Poradce pro transfer technologií

Právnička

Referentka marketingu

Referentka pro 2. a vyšší ročníky bakalářského studia

Referentka pro magisterské studium

Referentka pro přijímací řízení a 1. ročník bakalářského studia

Vedoucí studijního oddělení

Vedoucí ekonomického oddělení

Referentka pro cestovní příkazy

Referentka pro účetnictví a inventarizace majetku

Referentka účetnictní a financování

Personalistka

Vedoucí personalistka

Referentka pro vědu a výzkum

Inventarizace majetku

Knihovnice

Referentka spisové služby

Manažer správy energií a TZB, koordinátor BOZP, PO

Referentka pro partnerství s průmyslem

Referentka pro zahraniční styky

Nahoru