Děkanát

Zaměstnanci

Tajemník fakulty

Asistentka tajemníka

Asistentka děkana

Metodika a organizace správní agendy

Vedoucí studijního oddělení

Studijní oddělení

Vedoucí ekonomického oddělení

Ekonomické oddělení

Právník

Agenda práce a mezd

Vědecké oddělení

Studijní poradce

Poradce děkana pro podporu podnikání

Poradce děkana pro transfer technologií

Referentka pro střední školy a absolventy

Referentka pro vnější vztahy

Knihovnice

Manažer správy energií a technických zařízení budov

Správa majetku

Podatelna a spisovna

Provozní pracovník

Specialista marketingu pro vnější vztahy a komunikace

Rodičovská dovolená

Nahoru