Děkanát

Zaměstnanci

Tajemník fakulty

Asistentka děkana

Asistentka tajemníka

Inventarizace majetku

Metodika a organizace správní agendy

Organizační pracovník

Poradce pro transfer technologií

Pracovník pro vzdělávací činnost

Právnička

Referent marketingu

Vedoucí studijního oddělení

Referentka pro 2. a vyšší ročníky bakalářského studia

Referentka pro magisterské studium

Referentka pro přijímací řízení a 1. ročník bakalářského studia

Studijní poradkyně

Vedoucí ekonomického oddělení

Evidence majetku

Referentka účetnictní a financování

Referentka účetnictní a financování, cestovní příkazy

Vedoucí personálního oddělení

Personalistka

Referentka pro vědu a výzkum

Knihovnice

Referentka spisové služby

Manažer správy energií a TZB, koordinátor BOZP, PO

Referentka marketingu pro vnější vztahy a komunikace

Referentka pro střední školy a absolventy

Referentka pro zahraniční styky

Nahoru