Ústav inteligentních systémů

Zástupce vedoucího ústavu

Zbořil František V., doc. Ing., CSc.

Sekretářka

Profesor

Docent

Vědecký pracovník

Odborný asistent

Odborný pracovník

Externí pracovník

Technický pracovník

Student doktorského studia

Nahoru