Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ústav počítačové grafiky a multimédií

Zástupce vedoucího ústavu

Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.

Sekretářka

Profesor

Hostující profesor

Docent

Vědecký pracovník

Odborný asistent

Vědeckotechnický pracovník

Externí učitel

Externí pracovník

Externí spolupracovník

Technický/odborný pracovník

Technicko hospodářská pracovnice

Technický pracovník

Student doktorského studia

Nahoru