Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ústav počítačových systémů

Zástupce vedoucího ústavu

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.

Sekretářka

Profesor

Docent

Vědecký pracovník

Odborný asistent

Asistent

Vědeckopedagogický pracovník

Odborný pracovník

Technický pracovník

Student doktorského studia

Externí zaměstnanec

Rodičovská dovolená

Nahoru