Ústav počítačových systémů

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Sekretářka

Profesor

Hostující profesor

Docent

Odborný asistent

Vědecký pracovník

Asistent

Tech.hosp.pracovník

Externí spolupracovník

Student doktorského studia

Nahoru