Program Erasmus+ informace pro zaměstnance

Pokud o nějakém výjezdu do zahraničí uvažujete, projděte si tyto obecné informace před návštěvou Oddělení vnějších vztahů FIT a informačními schůzkami pořádanými fakultou, abyste již měli jasnější představu a konkrétní dotazy.

Výběrová řízení

Každý zájemce o výjezd na Erasmus musí projít výběrovým řízením, které je vyhlašováno několikrát do roka. Informace o právě probíhajícím řízení uvidíte na webu v aktualitách a také v zápise z kolegia děkana.

 • Termíny

  Výběrová řízení probíhají pravidelně 2x ročně a v případě potřeby dočerpání financí jsou vyhlášena VŘ dodatečná.

  1. v prosinci: na období leden - září následujícího kalendářního roku
  2. v květnu: na období červen aktuálního roku - leden následujícího kalendářního roku
 • Jak se zúčastnit?

  Abyste se výběrového řízení mohli zúčastnit, je zapotřebí ve stanoveném termínu zaslat na Oddělení vnějších vztahů e-mail, ve kterém uvedete kam, v jakém termínu a na jak dlouho plánujete na výukový pobyt či pracovní stáž vycestovat.

 • Jak vybrat instituci?

  Projděte si seznam partnerů, podívejte se, kde se nejen kde by se vám líbilo, ale také kde se zabývají tematikou, ve které učíte nebo provádíte výzkum a následně se spojte s garantem smlouvy pro bližší informace.

 • Jak vybrat vhodné školení?

  Školení je možné vykonávat na univerzitě či jiné vzdělávací instituci nebo ve firmě a není nutné, aby mělo VUT s touto institucí uzavřenu smlouvu o spolupráci. Pokud se vám nedaří najít stáž vlastními silami, může vám pomoci vyhledávač školení IMOTION. Pokud se rozhodnete vycestovat na partnerskou univerzitu, je potřeba se předem spojit s garantem dané smlouvy.

 • Výsledky výběrového řízení?

  V následujících dnech po deadline pro přihlášení do programu zašleme přihlášeným výsledky výběrového řízení a instrukce, jak dále postupovat. Závěrem dovolte připomenout, že nominace je považována za závaznou a případné zrušení by mělo nastat jen z vážných důvodů. Pokud přeci jen nebudete moci vycestovat, prosíme o nahlášení OZV a referentkám na fakultě.

Erasmus+: Co je třeba podniknout před výjezdem a po návratu

Každý výjezd je spojený s trochou administrativy. Vypadá to ale všechno mnohem složitější, než ve skutečnosti je. Pokud se budete držet následujících kroků, všechno hravě zvládnete, případně vám se vším rádi pomůžeme:

 • PŘED VÝJEZDEM

  1. Vytvořte si CP v IS FIT a uveďte termín cesty a místo pobytu. Žádné náklady zde nevykazujete, toto se děje v CP na intraportálu VUT.
  2. Vytvořte si CP na intraportálu VUT a uveďte předpokládané náklady spojené s cestou zhruba v tomto složení: ubytování, jízdné v cestovní dny, MHD na místě, CP od – do.
  3. Kontaktujte OZV nejméně 3 týdny před plánovanou mobilitou s připraveným oboustranně podepsaným Programem mobility (Mobility Agreement). Připojte e-mailem rovněž přehled předpokládaných nákladů spojených s cestou zhruba v tomto složení: ubytování, jízdné v cestovní dny, MHD na místě, CP od – do. Alternativně sdělte, pokud už uvedené máte zapsáno v CP.
  4. Náklady spojené s cestou si uhradíte ze záloh, o které si můžete požádat při schvalování cestovního příkazu, nebo z vlastních zdrojů, pokud o své vůli zálohu nežádáte. Rektorát neproplácí zálohové fakulty a rovněž není možné proplácet náklady hrazené fakultní kartou nebo převodem z fakultního účtu.
  5. V rámci hospodárnosti a účelnosti prosíme zajišťujte cestovní a pobytové náležitosti dostatečně dopředu, snížíte tak náklady i potenciální doplatek fakulty.
 • PO NÁVRATU

  1. Z cesty nezapomeňte, prosíme, přivést řádně vyplněné a originální potvrzení o délce a náplni pobytu (v příloze) a veškeré účtenky a doklady za cestovní a pobytové náklady, výpisy z účtu k úhradám apod. U ubytování je potřeba nechat uvádět, zda byly čerpány snídaně či nikoliv.
  2. Doklady je nutné dodat osobně či kufrovou poštou na Rektorát a počkat na jejich zpracování ze strany OZV a výzvu k uzavření CP. Prosím, neukončujte vyúčtování cesty předčasně.
  3. Provést ukončení CP v IS FIT, vytisknout a podepsané odevzdat na ekonomické oddělení FIT
Nahoru