Oddělení vnějších vztahů

Ing. Michaela Studená
+420 54114 1265
zahranici@fit.vutbr.cz
F120

Kontaktní hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:00
středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Individuálně po dohodě e-mailem

Koordinátorka programu Erasmus+

Bc. Michaela Veselá
vesela.m@ro.vutbr.cz

Výukové pobyty, program CEEPUS

Mgr. Jitka Rašková
raskova.j@ro.vutbr.cz

Nahoru