Staňte se
partnerem FIT

Pracujete na inovativních řešeních v IT? Vytváříte nové IT technologie? Využíváte moderní postupy a technologie v IT? Staňte se Partnery FIT a využijte nejmodernější technologie a poslední výsledky v IT a vědecké a výzkumné kapacity našich odborníků. Spolupořádejte studentské akce, nabízejte zajímavá témata studentských projektů, navazujte kontakty se studenty. Buďte na FIT vidět!

Ukažme společně studentům budoucí trendy v IT.

Partnerství FIT v roce 2020

FIT VUT v Brně hledá partnery z aplikační sféry k dlouhodobé spolupráci, kdy buď:

 1. vědecká a výzkumná činnost našich akademiků, výzkumníků a/nebo doktorandů je pro průmyslového partnera přínosná. Zejména při hledání nebo ověřování možností nových IT technologií a jejich aplikací, implementace inovativních technologií pro nové produkty, odborných konzultací apod.
 2. kvalita absolventů/inženýrů je pro činnost průmyslového partnera klíčová a je v jeho zájmu motivovat a podpořit studenty v co nejkvalitnějším vzdělání a rozvoji: odbornou úrovní praktické spolupráce se studenty, nabídkou odborných stáží i odborně zajímavých pracovních míst, motivací studentů ke studiu v zahraničí, inspirací studentů se tvůrčím způsobem rozvíjet a realizovat i své vlastní projekty, podporou účasti studentů na různých soutěžích, konferencích apod., podporou financování kvalitních studentů (stipendia) atd.

Klíčovým krokem k navázání spolupráce je najít odborné téma(ta), ve kterých najdeme společný průnik našich zájmů a to jak ve výuce, tak ve výzkumu a vývoji. Na fakultě se věnujeme celé řadě oblastí (viz Věda a výzkum). Partnerem FIT VUT v Brně je firma, která uzavřela s FIT VUT v Brně Smlouvu o partnerství s FIT VUT v Brně (podle platných Partnerské podmínky FIT VUT v Brně pro aktuální rok), a která realizuje s FIT VUT v Brně smluvní výzkum, zakázkový vývoj nebo grantový projekt a/nebo jiným způsobem podporuje nebo sponzoruje činnost fakulty.

 • První krok Specifikace oblasti spolupráce

  Kontaktujte proděkana pro vnější vztahy a zašlete mu popis, ve které IT oblasti a jakým způsobem chcete navázat spolupráci. Poté zjistíme, jaký by byl mezi akademiky a výzkumníky FITu zájem.

 • Druhý krok První schůzka

  Na našem prvním setkání najdeme společné zájmy, aby naše spolupráce byla dlouhodobě a oboustranně přínosná. Odborný garant FITu s Vámi bude danou spolupráci konzultovat a realizovat.

 • Třetí krok Uzavření smlouvy

  Sepíšeme rámcovou smlouvu o spolupráci a můžeme se pustit do práce: od řešení projektů a smluvního výzkumu, přes vedení závěrečných prací, až po spoluúčast na akcích FIT. Jako Partneři FIT poznáte naše studenty nejlépe.

Úrovně partnerství

Úrovně partnerství Bronzový Partner Stříbrný Partner Zlatý Partner
Výše ročního členského příspěvku 60.000 Kč 140.000 Kč 300.000 Kč
Studentská práce1 3 6 10
Setkání se zástupci FIT VUT2
Semináře odborných skupin3
Umístění loga a profilové stránky Partnera ✓ (malé) ✓ (střední) ✓ (větší)
Uvedení loga ve výroční zprávě fakulty ✓ (malé) ✓ (střední) ✓ (větší)
Uvedení loga na propagační prezentace akce4
Propagace nabídek5
Stáž/Pracovní pozice
2 / 1 4 / 2 6 / 3
Organizace odborných seminářů6 2 4 6
Možnost sponzorství konkrétního studenta7 ✓(Bc., Ing.) ✓(Bc., Ing.) ✓(Bc., Ing., Ph.D.)
Partnerství při účasti na fakultních a studentských akcích8 3 hlavní 1 generální a 4 hlavní libovolný počet akcí
Možnost zvýhodněné účasti na dalších akcích, které již nejsou předmětem smlouvy9
1 Ve spolupráci s garantem FIT VUT je možnost přípravy a vypsání Studentské práce.
2 Každoroční akce, pořádaná zpravidla na podzim, kde se Partneři setkají se zástupci FIT.
3 Pozvání na semináře odborných skupin a zvané tuzemské i zahraniční přednášky.
4 Dle typu akce a prezentačních materiálů bude umístěno logo, příp.další informace o Partnerovi.
5 Propagace nabídek stáží / pracovních pozic - elektronicky (webový portál stáží a pracovních nabídek, rozesílání na týdenní FIT VUT newsletter) a na nástěnkách v prostorách FIT VUT.
6 Možnost organizace odborných seminářů pro studenty a zaměstnance FIT VUT.
7 Možnost sponzorství konkrétního studenta pro jeho nadprůměrné výsledky.
8 Nárok na účast na vybrané akci, která však může být omezena počtem míst, a proto nelze účast garantovat. Po vyhlášení výzvy se berou přihlášení až do plné kapacity akce podle pořadí přihlášení. Po naplnění kapacity budou ostatní odmítnuti. Podrobněji v Partnerských podmínkách FIT VUT v Brně pro aktuální rok.
9 V případě zájmu o účast na více akcích, než jsou v předmětu plnění, je nutné kontaktovat FIT VUT a dohodnout konkrétní podmínky.

Chcete s námi navázat spolupráci? Kontaktujte nás.

[photo]

Ing.

Vítězslav Beran

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 1281
beranv@fit.vut.cz
https://www.fit.vut.cz/~beranv/

Nahoru