Partnerství ve výzkumu

Licence a patenty

Podle potřeby je možné poskytnout licence na výsledky a software, které jsou na fakultě k dispozici. Tento způsob spolupráce je vhodný pro vývoj složitějších řešení s garantovanou dobou řešení a s větší finanční náročností. V případě zájmu nám zašlete odbornou oblast včetně stručného popisu problému a požadovaných výsledků. Tyto informace nebudou žádným způsobem dále šířeny a poslouží k výběru kompetentních odborníků pro další jednání ohledně spolupráce.

Nahoru