Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 9. dubna 2020

Termín pro podání přihlášky do magisterského studia se blíží

[img]

Termín pro podání přihlášky do navazujícího magisterského studia se blíží - zůstává stejný, tedy 15. dubna 2020. O tom, zda se 5. června budou konat přijímací zkoušky, rozhodne vývoj současné mimořádné situace. Další informace o magisterskému studiu i jeho absolventech najdete nově na této stránce. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se specializací neváhejte kontaktovat garanty jednotlivých specializací. Pokud se vaše otázky týkají náplně magisterského studia obecně, obracet se můžete na proděkana Richarda Růžičku, dotazy týkající se ukončení bakalářského studia můžete směřovat na proděkana Jaroslava Dytrycha. Rádi bychom opět zopakovali, že současná mimořádná situace by v žádném případě neměla bránit v nástupu do navazujícího studia. Fakulta připravila řadu opatření, která umožní nástup do navazujícího studia studentům i v případě, pokud by se jim nepodařilo splnit státní závěrečné zkoušky ani v létě.

Sdílet článek

Nahoru