Zpráva z FIT

Dne: 18. listopadu 2019

Čestný doktorát VUT získal Ralph Ford. S FIT spolupracuje už 20 let

[img]

/Tisková zpráva/ Za 120 let historie brněnské techniky získalo čestný titul doctor honoris causa (dr. h. c.) jen 69 osobností. Mezi nimi například Tomáš G. Masaryk, Nikola Tesla, Tomáš Baťa nebo Eva Jiřičná. A včera také Ralph Ford, profesor elektrotechniky a výpočetních technologií a kancléř a děkan pensylvánské univerzity Pen State Behrand. Návrh na jeho ocenění předložila Fakulta informačních technologií, se kterou úzce spolupracuje už dvacet let.

Je autorem více než 40 publikací, děkanem a kancléřem Pen State Behrand, uznávaným vědcem a také držitelem čestného titulu VUT doctor honoris causa. Ten získal během slavnostního zasedání Vědecké rady VUT. S brněnskou technikou, konkrétně s Fakultou informačních technologií, ho pojí více než 20letá spolupráce.

"Všechno to začalo v 90. letech, kdy k nám do Penn State Behrand přijel Otto Fučík z FIT," vzpomíná  Ralph Ford. Brzy se stali dobrými spolupracovníky i přáteli a začali pracovat na nových učebních osnovách, technologii a dokonce i na založení nové společnosti. "S Čechy jsem si tak začal spojovat řadu vlastností - že jsou to nesmírně inteligentní, zvídaví a inovativní lidé, kteří mají zájem posunovat svět kolem sebe dál. Když jsme v roce 2000 s manželkou Českou republiku navštívili, potvrdili jsme si, že jsou tu lidé a kultura, jež obdivujeme," popisuje Ralph Ford.

V roce 2005 získal prestižní Fulbrigtovo stipendium, které mu umožnilo vrátit se do Brna a působit na Fakultě informačních technologií. "Bylo to pro mě velmi produktivní období. Podařilo se mi dokončit mou první knihu a byl jsem jmenován profesorem. Také jsme prohloubili spolupráci s mou domovskou univerzitou, což vedlo k mnoha akademickým i studentským výměnným pobytům i úspěšným výzkumným projektům," vzpomíná.

Po svém návratu se stal ředitelem School of Engineering a tuto funkci zastával deset let. Během nich se škola dostala do žebříčku top 50 fakult podle hodnocení U.S. News & World Report a výrazně se zvýšil počet přihlášek, vznikly nové programy i výzkumná centra. V roce 2013 byl Ralph Ford jmenován proděkanem pro průmysl a vnější vztahy. Vytvořil nový model spolupráce průmyslu a univerzity, v rámci kterého sladil potřeby akademiků, studentů i firem v oblasti aplikovaného výzkumu, pokročilého vývoje a také zkušenostního učení. Stojí tak za vznikem takzvané otevřené laboratoře a za partnerstvím s Knowledge Park - technologickým inkubátorem, který spojuje inovátorské firmy, studenty a akademiky. Dnes v něm sídlí téměř 20 společností zaměstnávajících více než 500 lidí. V roce 2016 byl jmenován kancléřem Penn State Behrand.

[img] 

"Vždy jsem věřil v sílu vzdělání a kritického myšlení. I když se často ze zpráv nebo z úst politiků může zdát, že náš svět degeneruje, opak je pravdou. Téměř ve všech oblastech se lidstvo posunuje dál, máme méně chorob, hladomoru i válek. A to je výsledkem rozšiřování znalostí, kritického myšlení a vědeckých metod. Cílem univerzit by mělo být toto podporovat a sdílet," říká Ralph Ford.

Jak dodává, ocenění je pro něj velkou ctí. "Rozhodně jej neberu na lehkou váhu. Rád bych se jím zavázal, že budu nadále propagovat a usilovat o ideály vysokoškolského vzdělávání a prohlubovat vztahy mezi našimi univerzitami," uzavírá.

Čestný titul VUT doctor honoris causa se uděluje významným domácím i zahraničním osobnostem, které výrazně přispěly k rozvoji oblasti, jež tvoří zaměření a dlouhodobou orientaci VUT. O udělení rozhoduje Vědecká rada VUT, návrhy předkládají rektor, vědecké nebo umělecké rady vysokoškolských ústavů, případně členové a stálí hosté vědecké rady. Spolu s Ralphem Fordem získala čestný doktorát také profesorka Ulrike Diebold z TU Wien (navržená za CEITEC).

 

Vložila: Kozubová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2020-04-27T16:37:22

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru