Zpráva z FIT

Dne: 15. února 2024

Partnerství s firmami vnímáme na FIT jako nutnost na cestě k dokonalosti

[img]

Na Fakultě informačních technologií jsme si vědomi toho, že není možné připravovat naše budoucí absolventy na jejich rozmanité kariérní cesty bez kontaktu s průmyslovou sférou, a proto dlouhodobě budujeme portfolio partnerů tak, aby nabídka zaměření byla široká a na vysoké odborné úrovni. Našeho partnerství si velmi vážíme. 

A jak už to tak u partnerství bývá, základem je dobrá komunikace. Ve středu 14. února jsme proto pozvali zástupce firem k nám na fakultu na tradiční každoroční setkání, abychom společně zhodnotili a prodiskutovali možnosti spolupráce a příležitostí k jejímu rozvoji v tomto roce. Debaty se zúčastnilo 40 zástupců firem, IT odborníků a HR specialistů a odborní garanti spolupráce z Fakulty informačních technologií.

Po uvítání zdůraznil děkan Petr Hanáček důležitost synergie akademického a firemního sektoru v kontextu tří pilířů: výuky, výzkumu a společenského přínosu. Obzvláště poslední jmenovaný a jeho úspěch závisí na efektivním transferu technologií mezi oběma sférami.  Následovalo představovací kolečko a poté si vzal slovo proděkan pro vnější vztahy Vítězslav Beran a nastínil hlavní ideu vzájemného fungování. "To hlavní, co nás musí spojovat, je odbornost jako téma, které chceme obousměrně komunikovat. Chceme kvalitní a odborně vzdělané absolventy. Vy, naši firemní partneři je chcete také a proto vítáme stáže a pracovní nabídky úzce odborně profilované," uvedl  Beran.  

Aktivit, na kterých se s firmami  můžeme protnout se zřetelem na vysokou odbornost, je celá řada. Odborníci z firem mohou vést studentské projekty (bakalářské a diplomové práce) s vědeckým potenciálem. Profily partnerů na webu pomáhají studujícím FIT se orientovat v nabídkách stážípracovních míst

[img]

Žijeme IT 2023 - prezentace firemních partnerů

Spolu s firmami také připravujeme  odborné semináře či podporujeme podnikavost studentů a studentek. Samotnou kapitolou jsou fakultou pořádané akce s účastí firemních partnerů. Jednou z těch nejdůležitějších je nepochybně konference inovativních technologií Žijeme IT.  Událost pro všechny, kteří chtějí být aktivními členy IT komunity, bývá všemi aktéry  - akademiky, studenty a studentkami i zástupci firemního sektoru hodnocena jako přínosná a inspirativní. Více se o ní můžete dočíst třeba zde. A my už teď připravujeme další ročník, abychom nabídli akci, která vysoko nastavenou laťku z uplynulých let ještě překoná. 

[img]

Vyhlašování výsledků konference Excel@FIT 2023

Dalšími významnými společnými akcemi jsou letní škola BISSIT, Letní škola IT pro holky, konference studentských projektů Excel@FIT nebo Noc vědců.

Včerejší setkání potvrdilo důležitost vzájemné spolupráce. Potěšila nás vysoká účast i živá diskuze  a budeme se těšit na spolupráci v tomto roce i na viděnou na některé z našich společných akcí.

Vložil: Horná Petra, Mgr.

Poslední změna: 2024-02-16T12:38:52

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru