Adriana Jurkechová


xjurke02@stud.fit.vutbr.cz
221964/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru