Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Zdeněk Bouša

Tajemník fakulty

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Tajemník fakulty

Bývalý zaměstnanec

Nahoru