prof. Dr. Ing.

Jan Černocký

vedoucí ústavu

+420 54114 1284
cernocky@fit.vut.cz
L221.2 Kancelář
2321/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  IARPA-Anonymous Real-Time Speech (ARTS)-Speech Transformation for Anonymization in Real-Time (STARS), IARPA, 2024-2027, přijat, zahájení: 2024-05-01, ukončení: 2027-04-30
  Detail

  Nástroje boje proti hlasovým DeepFakes, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž, VB02000060, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-12-31
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-02-01, ukončení: 2025-01-31
  Detail

 • 2023

  Aktivita B (FSI) - Podpora tvorby nových studijních programů v progresivních oborech, MŠMT ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO, 2023-2024, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112), MV ČR - 1 VS OPSEC, VK01020132, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-06, ukončení: 2025-10-31
  Detail

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2023-2024, ukončen, zahájení: 2023-01-02, ukončení: 2024-01-31
  Detail

 • 2022

  NTT- - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2022, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2021

  Collaborative Science Program (CSP) Funding for Interspeech 2021 Conference, ONRG - The Office of Naval Research (ONR), 2021, ukončen, zahájení: 2021-08-30, ukončení: 2021-09-03
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2021, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2020

  HAAWAII - Highly Automated Air Traffic Controller Workstations with Artificial Intelligence Integration, EK EU - Horizon 2020, H2020-SESAR-2019-2, 884287, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-06-01, ukončení: 2022-11-30
  Detail

  HumanE AI Network, EK EU - Horizon 2020, 952026, 2020-2024, řešení, zahájení: 2020-09-01, ukončení: 2024-08-31
  Detail

  Multi-lingualita v řečových technologiích, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, LTAIN19087, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2020, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Robustní zpracování nahrávek pro operativu a bezpečnost, MV ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS), VJ01010108, 2020-2025, řešení, zahájení: 2020-10-01, ukončení: 2025-09-30
  Detail

  WELCOME - Multiple Intelligent Conversation Agent Sevices for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals, EK EU - Horizon 2020, 870930, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-02-01, ukončení: 2023-04-30
  Detail

 • 2019

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  ATCO2 - Automatic collection and processing of voice data from air-traffic communications, EK EU - Horizon 2020, 864702, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-02-28
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2019, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ROXANNE - Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, EK EU - Horizon 2020, 833635, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010325, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), VI20192022169, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-07-04, ukončení: 2022-05-31
  Detail

 • 2018

  Ericsson - Speaker Change Point Detection (SCPD) in media content, Ericsson, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-04-02, ukončení: 2019-09-30
  Detail

  Phonexia - Vzdělávací aktivita, Phonexia, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-12-01, ukončení: 2020-05-31
  Detail

 • 2017

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, FA8650-17-C-9118, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-10-22
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, NTT, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, Phonexia, 2016, ukončen, zahájení: 2016-10-10, ukončení: 2016-11-30
  Detail

  HiVisComp 2016, VUT v Brně, 2016, ukončen, zahájení: 2016-02-01, ukončení: 2016-03-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, Phonexia, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-10-16, ukončení: 2019-09-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA Low Resource Languages for Emergent Incidents (LORELEI) - Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, HR001115C0115, 2015-2020, ukončen, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol II, Raytheon BBN, HR0011-15-C-0038, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-02-23, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony (DRAPÁK), MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152020025, 2015-2020, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2020-09-30
  Detail

  MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

 • 2014

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

  Collaborative Science Program (CSP) Funding for ASRU 2013 Conference, ONRG - Projekty v rámci VTS s USA, ONRG Grant, ONRG Grant, 2013, ukončen, zahájení: 2013-12-08, ukončení: 2013-12-12
  Detail

  Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro arabský jazyk , Phonexia, 01092013, 2013, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2013-10-25
  Detail

  Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com, ReplayWell, 2013-2023, ukončen, zahájení: 2013-06-18, ukončení: 2023-01-01
  Detail

  Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20132015129, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, W911NF-12-C-0, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

  Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0005, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, FR2306/2012/Ab, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Discriminative training of speaker-normalized models for automatic speech recognition, JMK - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, SIGA890, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-07, ukončení: 2013-01-07
  Detail

  GLOCAL - Event-based Retrieval of Networked Media, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12055, 248984, 2011-2012, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2012-11-30
  Detail

  Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01011328, 2011-2014, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2010

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol I, Raytheon BBN, D10PC20015, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-09-23, ukončení: 2014-06-30
  Detail

 • 2009

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2013-08-31
  Detail

 • 2008

  EOARD - Improving the capacity of language recognition systems to handle rare languages using radio broadcast data, EOARD, EOARD 083066, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-10-15, ukončení: 2010-12-14
  Detail

  Mobile Biometry, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08042, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách, GAČR - Standardní projekty, GA102/08/0707, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2007

  Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), FRVŠ MŠMT, FR2360/2007/Ab, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu, VD20072010B16, 2007-2010, ukončen, zahájení: 2007-08-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, EU-6FP-IST, IST-033812-AMIDA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-10-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2008-09-30
  Detail

  Kvalitativní posun v automatickém rozpoznávání jazyků s využitím streamovaných audio-médií, CESNET, 162/2005, 2006-2007, ukončen, zahájení: 2006-01-19, ukončení: 2007-07-19
  Detail

  Výzkum a vývoj korpusových a hlasových technologií v nové generaci elektronických slovníků, MPO ČR, FT-TA3/006, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-06-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2005

  Kontrola kvality anotací meetingových dat, FRVŠ MŠMT, FR3559/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

  Laboratoř pro obraz a zvuk, FRVŠ MŠMT, FR3521/2005/A, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

  LC-Star 2 - Lexica and Corpora for Speech-to-Speech Translation Components 2, UNKNOWN, 2005-2009, ukončen, zahájení: 2005-04-05, ukončení: 2009-04-05
  Detail

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2003

  Codage de la parole a tres bas debit independent de la langue, BARRANDE, 2003-041-1, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  SPEECON - Speech driven interfaces for consumer applications, EU-HLT, IST-1999-10003, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2002

  Daty řízené a antropické kódování a rozpoznávání řeči, GAČR, GP102/02/D108, 2002-2005, ukončen, zahájení: 2002-09-01, ukončení: 2005-08-30
  Detail

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

  Moderní techniky pro akustické modelování v rozpoznávání řeči , MŠMT ČR, MMI 20056, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  Multi Modal Meeting Manager, EU-HLT, IST-2001-34485, 2002-2005, ukončen, zahájení: 2002-03-01, ukončení: 2005-02-28
  Detail

 • 1999

  Speech databáze jazyků střední a východní Evropy, MŠMT ČR, OK 410, 1999-2000, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

  Telephone speech data collection for Czech, Siemens-R&D, Číslovky, 1999-2000, ukončen, zahájení: 1999-04-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1998

  Eastern European Speech Databases for Creation of Voice Driven Teleservices, EU-HLT, SpeechDat-E, 977017, 1998-2000, ukončen, zahájení: 1998-12-01, ukončení: 2000-11-30
  Detail

  Rekonstrukce narušených signálů a jejich aplikace v automatickém ověřování mluvčího, FVU VUT, FR480001/98, 1998, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

 • 1997

  Laboratoř zpracování signálů, MŠMT ČR, VS97060, 1997-2000, ukončen, zahájení: 1997-09-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

Nahoru