Doc. Dr. Ing.

Jan Černocký

Vedoucí ústavu

+420 54114 1284
cernocky@fit.vut.cz
Kancelář L221.2

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Akademický senát FIT

člen

Vědecká rada FIT

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Knihovní rada FIT

člen

Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

Hlavní výzkumník
Nahoru